Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2019

ΣΧΕΤ.: α) Το από 14-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το έτος 2018»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ/  .

 

β) Το από 22-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση των 111 δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-των-111-δράσεων-της/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το πρώτο τρίμηνο του 2019 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί αναλυτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα με βάση τα από 31-1-2019, 28-2-2019 και 29-3-2019 εμπεριστατωμένα έγγραφά μας:

 

1) Ιανουάριος 2019:  http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-32/ .

 

2) Φεβρουάριος 2019: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-33/ .

 

3) Μάρτιος 2019:  http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-34/ .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.