Οι Γυναίκες και η Νέα Γενιά κρατούν τα σκήπτρα στην ανεργία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης (ΕΛΣΤΑΤ, Ιούλιος 2015)

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης & Εκδόσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) απέστειλε στην Υπηρεσία Εισερχομένων Εγγράφων της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 24 Ιουλίου 2015 τη δίγλωσση περιοδική έκδοση με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία – The Greek Economy» συνολικής έκτασης 63 σελίδων σε έντυπη μορφή. Η συγκεκριμένη έκδοση, γραμμένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε  χρήστες/-τριες, οι οποίοι/-ες αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, καθώς και πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές τάσεις. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τους κύριους οικονομικούς δείκτες, καθώς και στατιστικές χρονοσειρές που καταρτίζονται κυρίως από την ΕΛΣΤΑΤ:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/greek_economy_24_07_2015.pdf .

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας 15 στη σελίδα 30 της έντυπης έκδοσης με τίτλο «Ποσοστό Ανεργίας για το Σύνολο του Πληθυσμού, για Άρρενες-Θήλεις και για Άτομα ηλικίας 15-29 ετών, 2002-2014«, από τον οποίο προκύπτει το βάρυ τίμημα του ελληνικού πληθυσμού απέναντι στην ανεργία την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα: οι γυναίκες και η νέα γενιά κρατούν τα σκήπτρα στην ανεργία την περίοδο 2009-2014. Πιο συγκεκριμένα:

2009 – σύνολο πληθυσμού 9%, άνδρες 6,4%, γυναίκες 12,6%, νέα γενιά 17,7%

2010 – σύνολο πληθυσμού 12%, άνδρες 9,5%, γυναίκες 15,4%, νέα γενιά 22,8%

2011- σύνολο πληθυσμού 16,5%, άνδρες 13,8%, γυναίκες 20,1%, νέα γενιά 32,9%

2012 – σύνολο πληθυσμού 23,8%, άνδρες 21%, γυναίκες 27,4%, νέα γενιά 42,7%

2013 – σύνολο πληθυσμού 27,3%, άνδρες 24,3%, γυναίκες 31,2%, νέα γενιά 49,5%

2014 – σύνολο πληθυσμού 26,6%, άνδρες 23,5%, γυναίκες 30,4%, νέα γενιά 44,3%.

Comments are closed.