Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ιούν 15, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Με αφορμή τη διοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την ανάδοχο ένωση «ΕΤΑΜ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» τριών Ημερίδων στην Κρήτη το διάστημα 15-17/6/2015 με τίτλο «Πολιτικές Ισότητας των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» (DT_11-06-2015_Hmerides Kritis), σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) και οι εταίροι του έχουν θεσπίσει από το 2006 την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Η Χάρτα σχεδιάστηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στόχος της είναι η δημιουργία μηχανισμού για τη δέσμευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης ως προς τη χρήση των εξουσιών τους και των εταιρικών τους σχέσεων για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας για τους λαούς τους. Στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Χάρτα παρουσιάστηκε το 2011 από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και στις 7-11-2011 οι πρώτοι 147 Δήμοι συνυπέγραψαν τη Χάρτα σε ειδική τελετή στο Μουσείο της Ακρόπολης και στις 9-12-2011 οι 13 αιρετές Περιφέρειες συνυπέγραψαν τη Χάρτα σε ειδική εκδήλωση στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).

Από το 2011 λειτουργεί το «Παρατηρητήριο για την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στις Τοπικές Κοινωνίες» με την τριετή οικονομική στήριξη της Σουηδικής Κυβέρνησης μέσω της Σουδικής Ένωσης Δήμων και Περιφερειών (SALAR). Μέχρι τον Μάρτιο του 2014 1409 Δήμοι και Περιφέρειες σε 29 χώρες είχαν υπογράψει τη χάρτα. Στην επικαιροποιημένη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου στις 16 Ιανουαρίου 2015 οι τρεις υψηλότερες θέσεις ανήκουν στις χώρες Ιταλία (418), Γαλλία (174) και Ελλάδα (166), ενώ μόλις μία συμμετοχή συναντάμε στις χώρες Λετονία, Μάλτα, Μολδαβία και Ολλανδία.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με την βάση δεδομένων συνολικής έκτασης εννέα σελίδων:

http://www.charter-equality.eu/the-charter/le-texte-de-la-charte-en.html .

Επισημαίνεται ότι η Γραμματεία του Παρατηρητηρίου βρίσκεται στις Βρυξέλλες και για τη χώρα μας ως εθνικό σημείο επαφής έχει οριστεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ): http://www.charter-equality.eu/contacts?lang=en%C2%BB .

Comments are closed.