Ποσοστό ανεργίας Γυναικών 30,6% και 57% για τις νέες Γυναίκες το πρώτο τρίμηνο του 2015 (ΕΛΣΤΑΤ , Ιούνιος 2015)

Σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε στις 11-6-2015 την έρευνα εργατικού δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2015. Σύμφωνα με το συνολικής έκτασης εννέα σελίδων δελτίο τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (30,6%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,5%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών (51,9%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 57,0%.

Στην Ελλάδα 1.272.541 άτομα ήταν άνεργα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015.

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, το 53% των γυναικών, οι οποίες δεν πήγαν καθόλου σχολείο ή παρακολούθησαν ορισμένες τάξεις δημοτικού, το 27,3 των γυναικών με απολυτήριο δημοτικού, το 36,7% των γυναικών με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 22% των γυναικών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 17,2 % των γυναικών κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ήταν άνεργες το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO01_DT_QQ_01_2015_01_F_GR.pdf .

Αφήστε μια απάντηση