Προβολή από την Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. και του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 για την επιχειρηματικότητα των γυναικών στη χώρα μας – Απολογισμός της δραστηριότητας της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2018

ΣΧΕΤ.: Το από 28-12-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Οι 75 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και Οικονομία το έτος 2017 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»: http://www.isotita.gr/οι-75-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ο κρατικός φορέας ισότητας των φύλων εξασφάλισε μία ακόμα προβολή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε σχέση με τις πολιτικές και τις δράσεις αυτού στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 η ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε μία διαδικτυακή πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία με θέμα το «13οΕνημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ.» με στατιστικά δεδομένα, τα οποία αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα αξιοποίησε το άκρως ενδιαφέρον περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω ανάρτησης στον ιστότοπο της Πύλης WES στις 20 Δεκεμβρίου 2017 σχετικού συνοπτικού άρθρου με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

α) φιλοξενία του 13ου ενημερωτικού δελτίου συνολικής έκτασης εννέα σελίδων στην αγγλική γλώσσα μέσω ειδικού συνδέσμου:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-Womens-Entrepreneurship.pdf

β) ρητή αναφορά στις πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οικονομική αναβάθμιση των γυναικών μέσω του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020»: https://wegate.eu/female-led-startups-are-increase-greece .

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα της οικονομίας και το τρέχον έτος. Υπογραμμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018 η αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς 21 δράσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Ιανουάριος 2018

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 12/1/2018 με θέμα το θετικό πρόσημο από τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 4959/12-1-2018).

– Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών απέστειλε στις 12/1/2018 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της αντιμετώπισης του έμφυλου ψηφιακού χάσματος.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 6747/16-1-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια: ο μετασχηματισμός των έμφυλων σχέσεων, ταυτοτήτων και ρόλων, οι προκλήσεις για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες – Προτάσεις πολιτικής» (Αθήνα, 18/1/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/1/2018 με βάση τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 57/18-1-2018.

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 25/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 31/1/2018 με θέμα τη συμπερίληψη των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον αγροτικό τομέα στα επίσημα κείμενα της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 13055/25-1-2018).

6) Συνεργασία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Αθήνα, 26/1/2018).

7) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα πολίτη, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα την απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και την προστασία της μητρότητας, της πατρότητας και της οικογενειακής ζωής (Αθήνα, 31/1/2018).

Φεβρουάριος 2018

8) Συνάντηση εργασίας του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Σύλλογο Αναπληρωτών/-τριών Εκπαιδευτικών με θέμα το εργασιακό καθεστώς και το καθεστώς αδειών των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών (Αθήνα, 2/2/2018).

 

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 6/2/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 8/2/2018 με θέμα τη διάκριση από τον Ο.Η.Ε. για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 20888/7-2-2018).

10) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 12/2/2018 με θέμα την αξιοποίηση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας της δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 24056/12-2-2018).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 13/2/2018 με θέμα την προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» της διεθνούς αναγνώρισης του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. (ΟΗΕ, CSW62, Μάρτιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 25318/14-2-2018).

12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 16/2/2018 με θέμα τα δύο εμπεριστατωμένα άρθρα στον ιστότοπο Inside Story για το έμφυλο χάσμα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα με βάση το τεκμηριωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 27755/16-2-2018).

13) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα της «Ελληνικής Εταιρείας του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφαλίσεως» με θέμα «Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο» (Αθήνα, 21/2/2018).

14) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την τομεακή πολιτική «Γυναίκες και Οικονομία» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Αθήνα, 22/2/2018).

15) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 15ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Πληθυσμός στην Ελλάδα – Παρατηρήσεις σε σχέση με το φύλο» (Αθήνα, 26/2/2018).

16) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 26/2/2018 και 27/2/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 15ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 31974/26-2-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 27/2/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

17) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία διαβούλευσης του «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021» στις θεματικές ενότητες της διοικητικής ανασυγκρότησης (Αθήνα, 27/2/2018).

18) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/2/2018 με θέμα την υψηλή συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού στον κλάδο του τουρισμού εντός και εκτός Ε.Ε.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 33235/28-2-2018).

Μάρτιος 2018

19) Εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις 2/3/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 7/3/2018 με θέμα απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. σχετικά με την απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων.

20) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών ενόψει της Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. της 15ης Μαρτίου 2018 (Αθήνα, 5/3/2018).

21) Επικοινωνία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την εταιρεία Vodafone στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία, κατόπιν σχετικών οδηγιών της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 26/3/2018).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.