Προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της πρωτογενούς έρευνας έτους 2018 του Ομίλου ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2019)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 14-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το έτος 2018»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ/ .

β) Η πολυτελής έκδοση του Ομίλου ICAP με τίτλο «Οι γυναίκες Ηγέτες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα» (7η έκδοση, 2018), η οποία φιλοξενεί στη σελίδα 10 τον χαιρετισμό της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι τα βασικά ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας έτους 2018 του Ομίλου ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο διαδίκτυο, καθώς και στη σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης με θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με τους αυξημένους αριθμούς επισκεψιμότητας για ανάγνωση.

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

1) http://www.isotita.gr/η-πρωτογενής-έρευνα-έτους-2018-του-ομίλου-ica/

2) https://www.facebook.com/388822604594196/photos/a.389291394547317/1324079634401817/?type=3&theater .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.