Προκήρυξη του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας για μια θέση ΠΕ/ΤΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη διαχείριση του έργου «New Prespas Festival: The Ladies Of The Lakes» (προθεσμία 29-5-2015)

Comments are closed.