Πρόσκληση για απόσπαση τεσσάρων υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο η συνημμένη δισέλιδη ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τεσσάρων υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μονίμων ή ΙΔΑΧ, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (ΑΔΑ: ΨΤΩ0465ΦΘΕ-0ΔΗ). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30-11-2015

Πρόσκληση

Comments are closed.