Πρόσκληση διαδικτυακής εκδήλωσης στις 29 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 με θέμα «Μένουμε υγιείς: έγκαιρα και θετικά νικάμε τον Καρκίνο του Μαστού»

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την διαδικτυακή εκδήλωση στις 29 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 με θέμα «Μένουμε υγιείς: έγκαιρα και θετικά νικάμε τον Καρκίνο του Μαστού». Στην συνημμένη πρόσκληση (pdf) θα βρείτε τον υπερσύνδεσμο για την απευθείας σύνδεση στην εκδήλωση.

Comments are closed.