Πρόσκληση σε υποψήφιους αναδόχους για έργο του οργανισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας (προθεσμία 17-6-2015)

Comments are closed.