Σποτ Γ.Γ.Ι.Φ. για την 8η Μαρτίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών

Ολοκληρώθηκε το νέο video της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) για την

8η Μαρτίου-Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών, με κεντρικό το σύνθημα

«Ουσιαστική ισότητα των φύλων στην πράξη».

Για το video πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σποτ ΓΓΙΦ για την 8η Μαρτίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών

 

Comments are closed.