Στατιστική απεικόνιση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη (Παγκόσμια Τράπεζα, Ιανουάριος 2016)

Ιαν 28, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε από την Παγκόσμια Τράπεζα (διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ουάσιγκτον το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας) η ειδική έκδοση με θέμα τη στατιστική απεικόνιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη. Ο τίτλος του εύχρηστου εργαλείου σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων είναι «The Little Data Book on Gender 2016» συνολικής έκτασης 247 σελίδων με κατατοπιστικούς πίνακες για την κατάσταση των δύο φύλων ανά χώρα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των κέντρων λήψης αποφάσεων, καθώς και της δημογραφίας.

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα για διάφορες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και για τη χώρα μας με έτος αναφοράς το 2013:

1) το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με λιγότερο από 1,90 δολλάρια ημερησίως

2) το 90% των γυναικών και το 91% των ανδρών έχει συνεχίσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

3) το 89% του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 15-24 ετών και το 93% των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας γνωρίζει γραφή και ανάγνωση

4) το 82% των εγκύων έλαβε υπηρεσίες προγεννητικού ελέγχου και το 62% των γεννήσεων πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας

5) οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 51% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 15 ετών που ζει με τον ιό HIV

6) στο εργατικό δυναμικό άνω των 15 ετών οι γυναίκες συμμετέχουν σε ποσοστό 50% και οι άνδρες σε ποσοστό 77%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 39% για τις γυναίκες και 55% για τους άνδρες

7) το 23% των Μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και το 18% των Μελών του Υπουργικού Συμβουλίου είναι γένους θηλυκού

8) στις χώρες της ζώνης του ευρώ τα προσδοκώμενα έτη ζωής είναι τα 84 για τις γυναίκες και τα 79 για τους άνδρες

9) το 85% των εργαζομένων άνω των 15 ετών στον τομέα των υπηρεσιών στις χώρες της ζώνης του ευρώ είναι γυναίκες και το 60% είναι άνδρες, ενώ το 76% της μερικής απασχόλησης αφορά το γυναικείο πληθυσμό

10) στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 73% των γυναικών και το 79% των ανδρών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

11) στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 94% των γυναικών και το 96% των ανδρών άνω των 15 ετών έχουν τραπεζικό λογαριασμό

12) όσον αφορά την Ελλάδα, η έκδοση της Παγκόσμιας Τράπεζας περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία:

      – το 32% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες είναι γυναίκες

      – η κατανομή του εργατικού δυναμικού ανά φύλο άνω των 15 ετών είναι 44% γυναίκες και

         63% άνδρες, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών οι γυναίκες απασχολούνται σε ποσοστό 80%

      – στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το 64% των ανέργων είναι γυναίκες

      – όσον αφορά τις θέσεις ευθύνης, τα ποσοστά για τις γυναίκες στο Κοινοβούλιο και

         στις επιχειρήσεις είναι 23% και μόλις 10% στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Παγκόσμιας Τράπεζας:

9781464805561 .

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλω

Comments are closed.