Στατιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έτους 2014 (επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας)

Comments are closed.