Συνάντηση με Δ.ΕΠ.ΙΣ. Παλαιού Φαλήρου

Παρουσία της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρίας Συρεγγέλα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) του δήμου Παλαιού Φαλήρου. Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος και η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κ. Μαρία Ζάγκα.

Comments are closed.