Συνοπτική παρουσίαση της προόδου της Ελλάδας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ την τετραετία 2015-2018 με έμφαση στην ισότητα των φύλων

ΣΧΕΤ.: α) Οι εκθέσεις προόδου για τους ΣΒΑ την τετραετία 2015-2018 από το  Ίδρυμα Bertelsmann και την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Ηνωμένα Έθνη με τίτλο «Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»: http://sdgindex.org/reports/ .

 

β) Το από 30-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βαθμό 70,3/100 το έτος 2018 (Γ.Γ.Ι.Φ., Ιανουάριος 2019)»: http://www.isotita.gr/η-πρόοδος-της-ελλάδας-στον-τομέα-της-ισ/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

1) Η πρώτη έκθεση προόδου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης εκδόθηκε από το  Ίδρυμα Bertelsmann και την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τα Ηνωμένα Έθνη με τίτλο «Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» το 2015.

 

2) Το 2015 εξετάστηκαν 34 βιομηχανικές χώρες για τους 17 ΣΒΑ και η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 30η θέση με βαθμό 5,88 /10:

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf .

Στον πέμπτο Στόχο περί ισότητας των φύλων, εξετάστηκαν δύο δείκτες:

– δείκτης 5.1 «βουλεύτριες»: 24η θέση με 21%

– δείκτης 5.2 «έμφυλο μισθολογικό χάσμα»: 4η θέση από την κορυφή με τη μικρότερη διαφορά με 6,90% (θετική αξιολόγηση).

 

3) Το 2016 εξετάστηκαν 149 χώρες και η Ελλάδα καταλαμβάνει την 37η θέση με 69,9 /100:

https://www.dropbox.com/s/gy2zmh9065v0mr5/SDG_Index_Dashboard_full.pdf?dl=0 .

Τα στοιχεία για τη χώρα μας απεικονίζονται στο ακόλουθο δισέλιδο δελτίο:

https://www.dropbox.com/sh/7d97nr1pudiof02/AABLVKzzWxJrSa2-WNzv2XXka?dl=0&preview=SDG+Index+%26+Dashboard+Country+Page+-++Greece.pdf .

Δεν περιλαμβάνει συνολική βαθμολογία για κάθε ΣΒΑ. Ειδικά για τον πέμπτο ΣΒΑ, εμφανίζονται πέντε δείκτες στον τομέα της ισότητας των φύλων:

– βουλεύτριες: 19,7

– σχολική φοίτηση γυναικών: 93,8

– συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό: 73,4

– αντισύλληψη: 41,3

– έμφυλο μισθολογικό χάσμα: 6,9.

 

4) Το 2017 εξετάστηκαν 157 χώρες και η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 38η θέση με βαθμολογία 72,9 /100. Στην ισότητα των φύλων βαθμολογήθηκε με 60,8 /100. Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

 

α) http://sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report–G20.pdf

 

β) http://sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report–regions.pdf .

 

5) Το 2018 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 48η θέση μεταξύ 156 χωρών (σελίδες 212-213 της έντυπης έκδοσης) με συνολική βαθμολογία 70,6, ενώ στην περιφερειακή ομάδα των Κρατών-Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) λαμβάνει 76,9 βαθμούς. Ειδικά για τον πέμπτο Στόχο των ΣΒΑ με τίτλο «Ισότητα των Φύλων», η χώρα μας καταγράφει ανοδική πορεία με συνολική βαθμολογία 70,3 μονάδες με άριστα τις 100 (σελίδα 70 της έντυπης έκδοσης).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.