Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ (Αθήνα, 26-10-2015, ώρα 11:00-14:00)

Αφήστε μια απάντηση