Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 21/3/2017 της «Επιτροπής για την Προώθηση και την Παρακολούθηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Comments are closed.