Τα παιδιά μας ζωγράφισαν για την ισότητα των φύλων (Δήμος Γαλατσίου με την αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ.)

Comments are closed.