Τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Μάιο 2016 έως και άνω του δυσθεώρητου 61%

ΣΧΕΤ.: α) Το από 24-5-2016 έγγραφό μας με θέμα «Τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Απρίλιο 2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2674 .

β) Το από 16-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Το γυναικείο πρόσωπο της ανεργίας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2716 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στις 17 Ιουνίου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Μάιο 2016, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική πρωτιά των γυναικών σε ποσοστό έως και άνω του δυσθεώρητου 61% (σχετικός σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της πεντασέλιδης ανακοίνωσης: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F+%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9F%CE%A5+2016.pdf/62246d18-6852-40ab-a815-b42bc438d3cd ).

Πιο συγκεκριμένα:

A. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 821.673 άτομα. Από αυτά, 441.857 (ποσοστό 53,78%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών και 379.816 (ποσοστό 46,22%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.666 (ποσοστό 38,54%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 505.007 (ποσοστό 61,46%).

B. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 117.889 άτομα: άνδρες 45.092 (ποσοστό 38,25%) και γυναίκες 72.797 (ποσοστό 61,75%).

Γ. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 73.509 άτομα: άνδρες 36.516 (ποσοστό 49,68%) και γυναίκες 36.993 (ποσοστό 50,32%).

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Απασχόληση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση