Τεχνική συνάντηση δικτύωσης γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου με πρωτοβουλία της Ε.Ε. (Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018)

 

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα, η Μονάδα της Ε.Ε. για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας τη διεξαγωγή τεχνικής συνάντησης με σκοπό τη δικτύωση γυναικών επιχειρηματιών από χώρες της Μεσογείου.

 

Πιο συγκεκριμένα, η συνάντηση εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων των «Ευρωπαϊκών Ημερών για την Ανάπτυξη “eudevdays” 2018 (Βρυξέλλες, 5-6 Ιουνίου)», μία πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ήδη από το 2006. Η τεχνική συνάντηση γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:00-10:15 και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο της οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων της ψηφιακής εποχής.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα της εκδήλωσης παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

https://www.eudevdays.eu/community/sessions/482/women-in-tech-salon

 

https://www.eudevdays.eu/community/profile (ηλεκτρονική εγγραφή έως 18-5-2018).

 

Για την υποβοήθηση του έργου της εκδήλωσης, η Ε.Ε. έχει ετοιμάσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο στην αγγλική γλώσσα, τα ευρήματα του οποίου θα παρουσιαστούν στο κοινό της τεχνικής συνάντησης δικτύωσης:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/tech_entrepr_MED_region .

 

Όλοι οι φορείς και οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν στη σχετική έρευνα μέσω συμπλήρωσης του εν λόγω ερωτηματολογίου έως 31-5-2018. Κατόπιν σχετικών ενεργειών της ηγεσίας της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ., ο κρατικός φορέας ισότητας των φύλων της χώρας μας έχει ήδη αποστείλει τη συνεισφορά του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όλες οι δαπάνες συμμετοχής στην εκδήλωση των Βρυξελλών βαρύνουν αποκλειστικά τις/τους συμμετέχουσες/-οντες.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.