Το δέκατο τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την κατανάλωση αλκοόλ και καπνού ανά φύλο στην Ελλάδα και παγκοσμίως (Ιανουάριος 2018)

ΣΧΕΤ.: Το από 27-4-2017 έγγραφό μας με θέμα «Το 8ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για ζητήματα υγείας των γυναικών (Απρίλιος 2017)»:

http://www.isotita.gr/το-8ο-ενημερωτικό-δελτίο-του-παρατηρητ/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εμπεριστατωμένου εγγράφου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το δέκατο τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου»):

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/01/14ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Γυναίκες-και-Υγεία-Κάπνισμα-και-Αλκοόλ.pdf .

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων:

α) ποσοστό ατόμων που καπνίζει ανά φύλο, ηλικία και συχνότητα καπνίσματος – ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των ατόμων που καπνίζουν με βάση τη συχνότητα που καπνίζουν

β) ποσοστό ατόμων που κατανάλωσαν αλκοολούχα ποτά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανά φύλο, ηλικία, συχνότητα κατανάλωσης ποτών – ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των ατόμων που κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την ημέρα διενέργειας της έρευνας.

Ακολουθούν ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα:

 

1) Το κάπνισμα αποτελεί παράγοντα επιβάρυνσης της υγείας των ατόμων, καθώς προκαλεί διάφορες ασθένειες. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολιτικών περιορισμού της κατανάλωσης καπνού και στη θέσπιση κανόνων απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας, για λόγους μείωσης του παθητικού καπνίσματος.

2) Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Έρευνα Υγείας του έτους 2014 της ΕΛΣΤΑΤ, καπνίζουν  καθημερινά ή περιστασιακά: 4 στους 10 (39,4%) άνδρες ηλικίας 15 ετών και άνω και περίπου 3 στις 10  (26,4%) γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω. Το προϊόν καπνού που κυρίως καταναλώνεται από το 98,3% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω που καπνίζει καθημερινά και περιστασιακά, είναι τα τσιγάρα (από πακέτα ή στριφτά).

 

3) Κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο γυναίκες πεθαίνουν από το τσιγάρα και τα παράγωγα του καπνού. Το 75% των γυναικών αυτών ανήκουν σε χώρες με χαμηλό ή ακόμα και μέσο εισόδημα.

4) Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει διαπιστωθεί ότι η μικρή ως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, λειτουργεί προστατευτικά στην πιθανότητα εμφάνισης ισχαιμικής καρδιοπάθειας, καθώς και σακχαρώδους διαβήτη. Ωστόσο, το θετικό αποτέλεσμα αντιστρέφεται όταν η κατανάλωση ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα σαράντα γραμμάρια αλκοόλης την ημέρα για τις γυναίκες και τα εξήντα γραμμάρια για τους άνδρες.

5) Στην Ελλάδα, παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το φύλο στην καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ. Συγκεκριμένα, καθημερινή κατανάλωση κάνει το 11,7% των ανδρών ηλικίας 15 ετών και άνω και το 2,5% των γυναικών.

6) Σύμφωνα με στοιχεία έτους 2010 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, το 6,4% των  ανδρών και το 1,2% των γυναικών είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ. Το 12,6% των ανδρών και το 2,9% των γυναικών εμφανίζουν διαταραχή στην κατανάλωση αλκοόλ.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.