Υψηλά ποσοστά γυναικείας ανεργίας και τον μήνα Αύγουστο 2015 σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα Αύγουστο 2015, από τα οποία προκύπτουν για άλλη μία φορά άκρως υψηλά ποσοστά για τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα:

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 815.434 άτομα. Από αυτά 456.285 (ποσοστό 55,96 %) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 359.149 (ποσοστό 44,04 %) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.489 (ποσοστό 38,08 %) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 504.945 (ποσοστό 61,92%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Αύγουστο 2015 ανήλθε σε 130.703 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.530 (ποσοστό 37,90 %) και οι γυναίκες σε 81.173 (ποσοστό 62,10 %).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 106.350 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.853 (ποσοστό 41,23 %) και οι γυναίκες σε 62.497(ποσοστό 58,77 %).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ με το κείμενο της πεντασέλιδης ανακοίνωσης του Οργανισμού σε μορφή pdf:

http://www.oaed.gr/images/statistika/2015/dtaugoystoy2015.pdf .

Comments are closed.