Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις στην Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (Απρίλιος 2015)

Απρ 23, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στις 3 Απριλίου 2015 παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2014. Η Έκθεση περιλαμβάνει ξεχωριστή ενότητα (Ειδικές Αρμοδιότητες) με τίτλο «Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις» και τα κύρια σημεία συνοψίζονται ως εξής:

Κατά το έτος 2014, ο Συνήγορος παρατηρεί ότι αναλήφθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη ρύθμιση προβληματικών ζητημάτων ειδικά στον τομέα αδειών ανατροφής και άλλων παροχών που σχετίζονται με τη μητρότητα, με αξιοσημείωτες τις εξελίξεις στο πεδίο των αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η προστασία υπολειπόταν εξαιρετικά μέχρι και πέρυσι εκείνης των υπόλοιπων κατηγοριών εργαζομένων. Ωστόσο, φάνηκαν να ανακύπτουν νέα προβλήματα λόγω της αποσπασματικότητας των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τα προβλήματα αυτά έγιναν ιδιαιτέρως αισθητά στον δημόσιο τομέα, γεγονός στο οποίο φαίνεται να οφείλεται και η αύξηση των αναφορών στο πεδίο αυτό κατά το έτος 2014. Τα προγράμματα κινητικότητας και διαθεσιμότητας δημοσίων υπαλλήλων και η θεσμοθέτηση δικαιωμάτων των γονέων στις άδειες ανατροφής ανέδειξαν σοβαρά πρακτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή τους, καταλήγοντας συχνά στην πράξη να δημιουργούν νέες ανισότητες. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η άδεια ανατροφής του Ν. 4075/2012, που δεν καταλαμβάνει στην πράξη όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις στην πραγμάτωση του δικαιώματος αυτού.

Στον ιδιωτικό τομέα, η μητρότητα φαίνεται να αποτελεί για τους εργοδότες βάρος, από το οποίο προέχει να απαλλαγούν, και όχι πεδίο προστασίας. Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, εξώθηση σε παραίτηση μέσω δυσμενών μεταβολών των συνθηκών εργασίας εργαζομένων στη διάρκεια της περιόδου προστασίας λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας, υποχρεωτική συνταξιοδότηση με χρήση ευεργετικών, καταρχήν, διατάξεων με σκοπό την απομάκρυνση γυναικών από το εργασιακό περιβάλλον χωρίς τη συναίνεσή τους αποτελούν χαρακτηριστικές συμπεριφορές ιδιωτών εργοδοτών.

Η σημαντικότερη εξέλιξη στα θέματα ισότητας φύλου παρατηρείται, όμως, στον τομέα των αυτοαπασχολουμένων. Από τη σχεδόν απόλυτη έλλειψη προστασίας τους κατά την περίοδο εγκυμοσύνης και μητρότητας, ενεργοποιήθηκε εντός του 2014 το δικαίωμα λήψης εκ μέρους τους επιδόματος μητρότητας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος με κείμενο 14 σελίδων:

 

http://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2014-13-fylo.pdf .

Comments are closed.