12ο Ενημερωτικό Δελτίο για τη Βία κατά των Γυναικών

Το 12ο ενημερωτικό δελτίο για τη βία κατά των γυναικών αποτελεί την αποτύπωση της γενικής εικόνας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023.

12ο ενημερωτικό δελτίο για τη βία κατά των γυναικών

Comments are closed.