Δελτίο Τύπου – Η Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ του δικαιώματος των ατόμων στην ταυτότητα φύλου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΓΓΙΦ υπέρ του δικαιώματος των ατόμων στην ταυτότητα φύλου

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συγχαίρει και επικροτεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τάχθηκε σθεναρά υπέρ των θεμελιωδών ατομικών – ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ακόμη και αν αποτελούν μειοψηφία κατά πολλούς και πολλές.

Οι ρυθμίσεις για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αναγνωρίζουν πλέον ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως στοιχείου της προσωπικότητάς του και στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά του φύλου του. Ταυτότητα φύλου αποτελεί ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρήθηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά του. Περιλαμβάνει, την προσωπική αίσθηση του σώματός του, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρημένου φύλου, το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρημένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στην αληθινή βούλησή του, την προσωπική αίσθηση του σώματος και την εξωτερική του εικόνα. Ιδιαίτερα για τα ανήλικα άτομα, διασφαλίζονται κατά ηλικίες (17 ή 15 έτη) με τη συναίνεση πάντα των γονέων ή και θετική γνωμάτευση πολυμελούς διεπιστημονικής επιτροπής, οι προϋποθέσεις για την ανωτέρω διαδικασία.

Ο αγώνας για την ουσιαστική ισότητα και τον πλήρη σεβασμό της διαφορετικότητας δεν σταματάει εδώ. Η μάχη είναι καθημερινή και θα συνεχίζει να μας βρίσκει μαζί τους σε πλήρη συμπαράσταση. Η αληθινή δημοκρατία δεν είναι μόνο για τους πολλούς και ισχυρούς, αλλά για όλους και όλες, ακόμη και για τις μικρές μειοψηφίες.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                      Το  Γραφείο Τύπου, 13/10/2017

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.