Δελτίο Τύπου – Τα νομικά εμπόδια για την επίτευξη της ισότητας των φύλων – Παγκόσμια Τράπεζα 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επικαιροποιημένα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα νομικά εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των φύλων

 

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2018 η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσιοποίησε την πέμπτη έκδοση της έκθεσης με τίτλο «Γυναίκες, Επιχειρήσεις και Νομοθεσία 2018», στην οποία αποτυπώνονται τα νομικά εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται σε 189 οικονομίες/κράτη σε βάρος της οικονομικής ενδυνάμωσης του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη. Το εξώφυλλο της εν λόγω έκθεσης ακολουθεί πιστά το ρητό «μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις» και μεταφέρει με την πρώτη ματιά το κύριο μήνυμα του εξαντλητικού πονήματος: παρόλη την πρόοδο, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν έχει πλήρως επιτευχθεί.

Η παρουσία των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου παρομοιάζεται με λαβύρινθο. Η ουσιώδης διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι για τους άνδρες η οδός διαφυγής είναι ένα βέλος δρόμος, και μάλιστα σε ευθεία γραμμή, ενώ για τις γυναίκες η όλη πορεία ταυτίζεται με τεθλασμένη γραμμή μακράς και επίπονης διάρκειας: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29498/9781464812521.pdf .

Η συνολική έκταση της έκθεσης είναι 180 σελίδες στην αγγλική γλώσσα και τα επιλεγμένα στατιστικά δεδομένα που ακολουθούν, αναδεικνύουν περίτρανα την έμφυλη ανισότητα στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας:

  • 2,7 δισεκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν βάσει νόμου τις ίδιες επαγγελματικές ευκαιρίες με τον ανδρικό πληθυσμό του πλανήτη
  • η νομοθεσία 104 χωρών εμποδίζει την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων από γυναίκες
  • δεν υφίσταται νομοθεσία για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας σε 59 χώρες
  • σε 18 χώρες οι γυναίκες δεν μπορούν να εργαστούν εάν υπάρχει απαγόρευση από τον σύζυγό τους
  • το έμφυλο χάσμα στην επιχειρηματικότητα υπολογίζεται στο 40% στις χώρες του ΟΟΣΑ με αποτέλεσμα να προκαλείται εισοδηματική διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών έως και 15%
  • το 40% των εξεταζόμενων οικονομιών/χωρών εξακολουθούν να διατηρούν τουλάχιστον ένα νομικό εμπόδιο σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γυναικών
  • 21 οικονομίες από πέντε γεωγραφικές περιοχές έχουν αξιολογηθεί με ένα τεράστιο μηδέν όσον αφορά την προστασία των γυναικών από τη βία (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 35% των οικονομιών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και το 19% των οικονομιών της Υποσαχάριας Αφρικής δεν έχουν θεσπίσει κατάλληλο νομικό καθεστώς για την προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία)
  • σε 39 οικονομίες οι θυγατέρες δεν κληρονομούν το ίδιο μερίδιο με τους γιους σε περίπτωση θανάτου των γονέων
  • η νομοθεσία επτά χωρών δεν αναγνωρίζει τη χορήγηση άδειας με αποδοχές στην εργαζόμενη μητέρα (το παράδοξο είναι ότι σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονται οι ΗΠΑ)
  • σε 41 χώρες οι γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη δικαιώματα νωρίτερα από τους άνδρες από ένα έως δέκα χρόνια, ενώ σε 13 χώρες τα δικαιώματα περικόπτονται σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία εκπόνησης της συγκεκριμένης έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ως αναγνώριση της ποιοτικής συνεισφοράς του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 28 Μαρτίου 2018.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                            Το  Γραφείο Τύπου, 4/4/2018

Τηλ. 213 15 11 102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.