Δελτίο Τύπου – Συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Μ. Χρυσοβελώνη,της Γ.Γ. Ισότητας Φύλων, Φ. Κούβελα και της Γ.Γ. Ανθρωπινων δικαιωματων, Μ.Γιαννακάκη με τον Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Μ. Χρυσοβελώνη,  της Γ. Γ. Ισότητας των Φύλων, Φ. Κούβελα και της Γ.Γ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Μ. Γιαννακάκη

με τον Πρόεδρο και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα Φωτεινή Κούβελα και η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Γιαννακάκη,  πραγματοποίησαν συνάντηση στις 9/10 με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κο Πέππα Βασίλειο και την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κα Δημητρίου – Βασιλοπούλου Ξένη.

 

Στόχος της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση των δύο θεσμικών παραγόντων για θέματα που άπτονται των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης που αφορούν σε  πολιτικές Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με γνώμονα την οριζόντια διάχυση της έμφυλης διάστασης σε κάθε επιμέρους  πεδίο, όπου οι έμφυλες ανισότητες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Περαιτέρω, η συνάντηση στόχευε και στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των ως άνω φορέων, καθώς και στον εμπλουτισμό της μεταξύ τους δικτύωσης, με στόχο την αρτιότερη δυνατή καταπολέμηση και υπέρβαση των έμφυλων ανισοτήτων συνολικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράστηκαν λεπτομερώς οι θέσεις και οι προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, βάσει ορισμένων πυλώνων, οι οποίοι, ενδεικτικά, αφορούν:

  • Την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης ανδρών και γυναικών δημόσιων λειτουργών (δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομία, ιατροδικαστές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) για την ουσιαστική υποστήριξη θυμάτων βίας, ενταγμένα στις Σχολές Δικαστών.
  • Τη διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων για την ισότητα στις δικαστικές αρχές, στο προσωπικό των δικαστικών υπηρεσιών και στους εργαζομένους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Την επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής του ν. 3500/2006 και ν.4531/2018 και την γενικότερη επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης σε θέματα έμφυλης βίας.
  • Την εφαρμογή των νόμων για την ποσόστωση των φύλων στα όργανα της δημόσιας διοίκησης και στους εποπτευόμενους φορείς.
  • Την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και στήριξης των θυμάτων, με έμφαση στην παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας στις γυναίκες – θύματα βίας που είναι οικονομικά ευάλωτες.
  • Τη λήψη νομοθετικών και εφαρμοστικών μέτρων για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία γυναικών και ανηλίκων(trafficking).
  • Την ανάγκη χάραξης εθνικής νομοθετικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της πορνείας μέσω των χρηστών – πελατών της και της ζήτησης που αυτοί δημιουργούν.
  • Τη Δημιουργία Τμήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων μέσα στις Δικαστικές Αρχές και την καταγραφή περιστατικών έμφυλης βίας.
  • Την βαρύτητα που αποδίδει το έργο της ΓΓΙΦ στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών κράτησης των φυλακισμένων γυναικών, αλλά και στην επανένταξη των αποφυλακισμένων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της κατάθεσης ειδικότερων νομοθετικών/θεσμικών ρυθμίσεων και βελτιώσεων.

Συνολικά, η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα άριστης συνεργασίας με  γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο και συμφωνήθηκε η συνέχιση και η εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, η δρομολόγηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, καθώς και η διοργάνωση Ημερίδας ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης επί των επιμέρους θεματικών που συζητήθηκαν, τα οποία προάγουν τα θέματα ισότητας  των φύλων στον τομέα της διαφάνειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει.

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                   Το  Γραφείο Τύπου, 11/10/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.