Ανακοίνωση προς υποψήφιους/υποψήφιες Επιμελητές/τριες

Εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια που παρουσιάζονται ως μοριοδοτούμενα, για την επιμόρφωση και εκπαίδευση επιμελητών και επιμελητριών βρεφών και νηπίων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» δεν είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και σε καμία περίπτωση δεν προσδίδουν κάποια μοριοδότηση, ούτε οδηγούν στην απόκτηση κάποιου από τους τίτλους που είναι αποδεκτοί για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριων.

Οι προϋποθέσεις και οι αποδεκτοί τίτλοι για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών καθορίζονται σαφώς στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 6457/2022 (ΦΕΚ Β΄ 205) και στην σχετική Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 29518/28-3-2022, ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΠΜΞ).

Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξουν ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά προγράμματα για την εγγραφή στον Μητρώο Επιμελητών τα οποία θα εγκριθούν και θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριων, για να μην παραπλανούνται από ανακριβείς ανακοινώσεις από όποιον φορέα και αν προέρχονται, θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά την σχετική Πρόσκληση και τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα ntantades.gov.gr

Comments are closed.