Απολογιστικά Στοιχεία Διαφημιστικών Δαπανών 2021

Απολογιστικά στοιχεία των διαφημιστικών δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών) για το έτος 2021 αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Comments are closed.