Δελτιο Τύπου – Επαναλειτούργησε το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, ύστερα από πρόσκληση της νέας Προέδρου.

Χθες, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, επαναλειτούργησε το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας ύστερα από πρόσκληση της νέας Προέδρου του και Γενικής Γραμματέως Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζέφης Δημαδάμα και με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κατερίνας Παπακώστα.   

Πρόκειται για ένα συλλογικό συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΥΚΟΙΣΟ και η ανασυγκρότησή του έγινε με την υπ’ αριθ.: 36429/14-06-2024 (ΑΔΑ: 9Μ8Κ46ΝΛ2Α-3ΔΩ) απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με αρμοδιότητα: 

  • για τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας με σκοπό την προστασία ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου
  • για την επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και της συμμόρφωσής της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και
  • για την προώθηση και τον συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς επίσης για την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά.

Η Κ. Παπακώστα και η Ζ. Δημαδάμα, δεσμεύτηκαν από κοινού, για την έναρξη εργασιών του Συμβουλίου προκειμένου να εκπονηθεί άμεσα το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (2024-2027) και να διαχειριστεί φλέγοντα θέματα της εποχής μας όπως η καθολική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η δέσμευση αυτή δεν είναι μονοσήμαντη και δεν περιορίζεται εντός ενός Υπουργείου καθώς θα επικοινωνηθεί στους/στις επικεφαλής όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της χώρας που θα κληθούν να συμβάλλουν με τη σειρά τους για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός επιχειρησιακού πλάνου με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας μας.

Comments are closed.