Κ. Γούλα: Προωθούμε την ισότητα των φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ομιλία της Γ.Γ. σε εκδήλωση για την Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων από τον Δήμο Αλεξάνδρειας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Καλυψώ Γούλα, παρευρέθηκε στην τελετή για την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων» στον Δήμο Αλεξάνδρειας.

Η κα Γούλα, κατά την ομιλία της, επεσήμανε την αξιοσημείωτη προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας  με την άσκηση οριζόντιων πολιτικών εκτός από το κεντρικό επίπεδο διακυβέρνησης και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παράλληλα ανέδειξε τις δράσεις και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025). Ειδικότερα, στον Άξονα 4 και στόχο 2, εντάσσεται η προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη δημιουργία τοπικών σχεδίων δράσης για την Ισότητα των Φύλων, με τη δημιουργία Helpdesk της Γενικής Γραμματείας προς τους ΟΤΑ και τις ετήσιες εκθέσεις ισότητας στους Δήμους.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι «οι Δήμοι, βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και θεσμικά συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες στους τομείς φροντίδας, πρόληψης και καταπολέμησης της βίας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της πρόνοιας και της ανάπτυξης, Αποτελούν, δε, το πλέον κατάλληλο πεδίο για την επίτευξη της ουσιαστικής και πραγματικής ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο, η οποία αποτελεί την κυριότερη πρόκληση για την ουσιαστική βελτίωση της θέσης των γυναικών και κοριτσιών στις τοπικές κοινωνίες».

Προς αυτήν την κατεύθυνση κομβικό σημείο δικτύωσης και υλοποίησης έργων και δράσεων αποτελούν οι Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, ήτοι τα συμβουλευτικά όργανα προς τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της χάραξης της πολιτικής τους, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού πρέπει να προωθούν την ισότητα των φύλων και να φροντίζουν για την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Οφείλουν να καταρτίζουν Σχέδια Δράσης και να μεριμνούν για την υλοποίησή τους, με τη λήψη μέτρων και δράσεων που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των δημοτών τους, αντρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών.

Επιπλέον η κα Γούλα αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας», η οποία επικεντρώνεται στη διάδοση των εκδηλώσεων και δράσεων των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) και των Επιτροπών Ισότητας Φύλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΕΙΦ ΑΕΙ) προς όλους τους πολίτες και τους φορείς. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα διαδικτυακό κόμβο επικοινωνίας και πληροφόρησης όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις επικείμενες δράσεις που αφορούν σε θέματα ισότητας.

«Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στις εκλογικές διαδικασίες. Οφείλουμε όλοι και όλες να ενθαρρύνουμε τη γυναικεία πρωτοβουλία και να αναπτύξουμε παρεμβάσεις με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών», κατέληξε στην ομιλία της η Γενική Γραμματέας κα Γούλα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Comments are closed.