Στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα

Σε ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Οικοδόμηση και διατήρηση της ειρήνης: προώθηση πρόληψης συγκρούσεων – ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και νέων» συμμετείχε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, συνοδευόμενη από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδος στον ΟΗΕ Πρέσβη Ευάγγελο Σέκερη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα από τα έξι βασικά όργανα του ΟΗΕ, με αρμοδιότητες τη διατήρηση διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Απαρτίζεται από 15 μέλη, εκ των οποίων τα 5 είναι μόνιμα, ενώ τα 10 μη μόνιμα και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, με θητεία δύο ετών.

Αξίζει να αναφερθεί, πως η Ελλάδα, μέχρι σήμερα, έχει θητεύσει δύο φορές ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και συγκεκριμένα, τις περιόδους 1952-1953 και 2005-2006, ενώ διεκδικεί άλλη μία θητεία, για την περίοδο 2025-2026, στις εκλογές που θα λάβουν χώρα στις 6 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής της, η Υφυπουργός κα Κεφάλα, έκανε αναφορά στην πρόσφατη υιοθέτηση του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Πρόκειται για το πρώτο κείμενο εθνικής εφαρµογής της Ατζέντας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες την Ειρήνη και την Ασφάλεια, η προώθηση της οποίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της ως µη µόνιµου µέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού για τα έτη 2025-2026.

 

Comments are closed.