Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στηρίζει στην πράξη τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στον διαρκή αγώνα των γυναικών για ίσα δικαιώματα και ίση μεταχείριση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στέκεται αρωγός στην πράξη. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές και δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Υιοθετούμε μέτρα πρακτικά, ουσιαστικά και με αποτέλεσμα. Χωρίς να λησμονούμε ότι χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα. Γι’ αυτό άλλωστε εργαζόμαστε καθημερινά.

Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά:

  1. Την μείωση της γυναικείας ανεργίας – που παραμένει φυσικά υψηλή – από 23,6% τον Ιανουάριο του 2019 σε 13,9% τον Ιανουάριο του 2023.
  2. Την συμπερίληψη της Ελλάδας στις 12 χώρες του κόσμου με πλήρη νομική ισότητα μεταξύ των φύλων στη σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.
  3. Την κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.
  4. Την απονομή«Σήματος Ισότητας»στις επιχειρήσεις που ακολουθούν πολιτικές ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  5. Την διευκόλυνση της πρόσβασης και παραμονής των γυναικών στην αγορά εργασίας, με τη διεύρυνση των γονικών αδειών.
  6. Την επέκταση της άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες στον ιδιωτικό τομέα.
  1. Την συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, με προγράμματα, όπως οι«Νταντάδες της γειτονιάς»και οι «Χώροι φροντίδας βρεφών στις επιχειρήσεις».
  2. Την στήριξη των γυναικών στον τομέα των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και της καινοτομίας, με τη δημιουργία«Κέντρου Καινοτομίας για της Γυναίκες».
  3. Την ενίσχυση του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
  4. Την ενίσχυση της φαρέτρας μας με «όπλα» κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, όπως το Εργαλείο Επικινδυνότητας και το PanicButton.

Φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις γυναίκες, σχεδιάζοντας συνεχώς νέες και καινοτόμες δράσεις. Η απάντηση στο ζήτημα της ισότητας των φύλων δεν είναι ούτε οι διαπιστώσεις, ούτε τα μεγάλα λόγια. Είναι η δράση κάθε μέρα!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Comments are closed.