Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Ιανουαρίου 2024

Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.)»  του «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο.)» υλοποίησε τον μήνα Ιανουάριο 2024 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και του «Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ)», αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

1) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Δεκεμβρίου 2023 (Αθήνα, 4/1/2024).

 2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας καθόλη τη διάρκεια του μήνα με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Αθήνα, 2-31/1/2024).

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα συμπληρωματικά στοιχεία για τον απολογισμό Δεκεμβρίου 2023 της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 4/1/2024).

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα τη συμμετοχή υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μηνός Ιανουαρίου 2024 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0», καθώς και συμμετοχή των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στα εν λόγω επιμορφωτικά προγράμματα (Αθήνα, 4,16-17,30-31/1/2024).

5) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το «Πράσινο Ταμείο», Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα το πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίου Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 11/1/2024).

– Ο εν λόγω φορέας απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

6) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και προς λοιπούς συναρμόδιους φορείς με θέμα την κτιριακή υποδομή των γραφείων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 11/1/2024).

7) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα οργανωτικά ζητήματα του φορέα μας (Αθήνα, 15,24/1/2024).

8) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας του ΥΚΟΙΣΟ με την Αίγυπτο (Αθήνα, 15/1/2024).

9) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τις προτεραιότητες της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το έτος 2024 (Αθήνα, 17/1/2024).

10) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 18/1/2024).

11) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το προτεινόμενο σχέδιο ενημερωτικής επιστολής προς τις τοπικές αρχές για το «Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Διαφορετικότητας 2024», καθώς και ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επιστολή της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 19,29/1/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 22/1/2024 άκρως θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

12) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο ενδοϋπηρεσιακής διαβούλευσης με θέμα τη διοικητική διάθρωση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο σχέδιο Οργανισμού του ΥΚΟΙΣΟ (Αθήνα, 22/1/2024).

13) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή τεχνική συνάντηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας» (Αθήνα, 24/1/2024).

14) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το σχέδιο Οργανισμού του ΥΚΟΙΣΟ (Αθήνα, 24/1/2024).

15) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο συνεδρίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών περί κοινωνίας ισότητας των φύλων (Αθήνα, 25/1/2024).

16) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμπλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τον απολογισμό Ιανουαρίου 2024 της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 26/1/2024).

17) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου TSI για την ένταξη της διάστασης του φύλου στον κρατικό προϋπολογισμό (Αθήνα, 29/1/2024).

18) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα την κατατοπιστική συνεισφορά της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε αίτημα για ανταμοιβές ν.4940/22-ΕΣΚΥΠ/ΕΣΔ 2023 (Αθήνα, 30,31/1/2024).

19) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Ιανουαρίου 2024 (Αθήνα, 31/1/2024).

Ευρωπαϊκή Ένωση

Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε./Ιανουάριος-Ιούνιος 2024 (Αθήνα, 12,17,19/1/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποδέχτηκε άμεσα την από 17/1/2024 πρόταση του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για ανάρτηση σχετικού άρθρου στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

Ο.Η.Ε.

Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη συμπερίληψη της Ελλάδας ως καλή πρακτική σε έκθεση του ΟΗΕ για την πρόοδο της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της CSW68 (Αθήνα, 31/1/2024).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 10717/31-1-2024).

Β. Γυναίκες και Οικονομία

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα το αίτημα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 56562/08.06.2023 σύμβασης με την εταιρεία «ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» για τις ανάγκες δημοσιότητας του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 4/1/2024).

– Το ΥΠ.Ε.Κ.Α. απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του φορέα μας.

2) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το Σήμα Ισότητας σε επιχειρήσεις σε αίτημα της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΥΚΟΙΣΟ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Αθήνα, 5/1/2024).

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ και την ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠ.Ε.Κ.Α. για ζητήματα διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 12/1/2024).

4) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, το ΕΔΥΤΕ και την ΑΑΔΕ με θέμα ζητήματα διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 16/1/2024).

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα τη βεβαίωση επιτυχούς και εμπρόθεσμης υλοποίησης της υπ’ αριθ. 56562/08.06.2023 σύμβασης γενικών υπηρεσιών «Δράσεις Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης» με την εταιρεία «ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» για τις ανάγκες δημοσιότητας του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 16/1/2024).

6) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεισφορά της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο της πλατφόρμας διαβούλευσης για το δημογραφικό, καθώς και υποβολή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (Αθήνα, 18/1/2024).

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα το υπό αναθεώρηση έργο «Ενίσχυση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας» (Αθήνα, 18/1/2024).

8) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με τεχνικό κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης “OECD Economic Survey Greece 2024” και εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα (Αθήνα, 23/1/2024).

9) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε δράση του «Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.)» υπέρ της επιχειρηματικότητας με τίτλο «#Her_Research 2024», καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 23,26/1/2024).

– Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.) απέστειλε στις 29/1/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

10) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τον τεχνικό σύμβουλο Headway με θέμα τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε υπηρεσιακό επίπεδο με τον εν λόγω τεχνικό σύμβουλο για το έργο «Ενίσχυση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας», καθώς και συμμετοχή των αρμόδιων Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε ενημερωτική συνάντηση με τον τεχνικό σύμβουλο στην έδρα του φορέα μας (Αθήνα, 23,30/1/2024).

– Ο τεχνικός σύμβουλος Headway απέστειλε στις 23/1/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του φορέα μας.

11) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ελληνικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό συνέδριο της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον επόμενο μήνα με θέμα το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα (Αθήνα, 24-25/1/2024).

Γ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την επικαιροποιημένη συνεισφορά της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο αιτήματος περί «Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί» (Αθήνα, 4,30/1/2024).

 2) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το 36ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις γυναίκες με αναπηρία/Ιανουάριος 2024 (Αθήνα, 8,10/1/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 9/1/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε συνέδριο της HUMANNERA AMKE για τη νεολαία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 19,26/1/2024).

– Ο φορέας HUMANNERA AMKE απέστειλε στις 26/1/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για χορήγηση αιγίδας από τη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στη θεατρική παράσταση «Απλή Μετάβαση» σχετικά με την ανθρώπινη συμπερίληψη (Αθήνα, 26/1/2024).

Δ. Βία κατά των Γυναικών

1) Εμπεριστατωμένη στατιστική συνεισφορά του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την παραβατικότητα των ανηλίκων στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του ΥΚΟΙΣΟ για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παραβατικότητας των Ανηλίκων (Αθήνα, 9/1/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στο ΥΚΟΙΣΟ με θέμα τη χωρική και χρονική επέκταση της πιλοτικής λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού-Panic Button» (Αθήνα, 18/1/2024).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην ημερίδα των φορέων Διοτίμα, Genderhood και Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης εντός και εκτός διαδικτύου (Αθήνα, 18/1/2024).

4) Συνεισφορά του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο εκπόνησης από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων του 12ου τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2023 με θέμα τη βία κατά των γυναικών (Αθήνα, 29/1/2024).

5) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα την υποβολή αιτήματος παροχής στατιστικών δεδομένων για τη βία κατά των γυναικών στο πλαίσιο της εξέτασης της Ελλάδας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών/CEDAW (Αθήνα, 30/1/2024).

Ε. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών Οκτωβρίου 2023 με βάση το φύλο (Αθήνα, 10,18,26/1/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 11/1/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τον Δήμο Πατρέων με θέμα την τήρηση της ποσόστωσης για τα δύο φύλα στη σύνθεση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης (Αθήνα, 26/1/2024).

ΣΤ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Ευχαριστήρια επιστολή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, τον εκδοτικό οίκο ΜΙΝΩΑΣ και πολίτη για τη δωρεά τεκμηρίων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου/ΒΘΙΦ (Αθήνα, 18,29/1/2024).

– Ο εκδοτικός οίκος ΜΙΝΩΑΣ απέστειλε στις 29/1/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα μας.

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τους μαθητικούς διαγωνισμούς της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 23/1/2024).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς γυναίκα πολίτη με θέμα τα έμφυλα στερεότυπα στον μαθητικό πληθυσμό (Αθήνα, 29/1/2024).

4) Συνδιοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και την Μ.Κ.Ο. “Women on Top” της εκδήλωσης με τίτλο «Λέσχη Ανάγνωσης: Στο Ράφι» στο χώρο της ΒΘΙΦ με θέμα το βιβλίο «Εργαζόμενο Αγόρι» της Λένας Διβάνη (Αθήνα, 31/1/2024).

Ζ. Γυναίκες και Υγεία

Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε επιστημονικό forum γυναικών γυναικολόγων (Αθήνα, 29/1/2024).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.