Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Φεβρουαρίου 2024

Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.)»  του «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο.)» υλοποίησε τον μήνα Φεβρουάριο 2024 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και του «Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ)», αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

1) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα τη βεβαίωση ολοκλήρωσης οροσήμων έτους 2023 της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 1/2/2024).

 

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας καθόλη τη διάρκεια του μήνα με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Αθήνα, 1-29/2/2024).

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη σύσταση των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (Αθήνα, 2,13,23,27/2/2024).

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη δημιουργική αξιοποίηση της από 31/1/2024 δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το θετικό πρόσημο της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΟΗΕ/CSW68, καθώς και αποστολή ευχαριστήριου μηνύματος προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα, 5/2/2024).

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα την κατατοπιστική συνεισφορά της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε αίτημα για ανταμοιβές ν.4940/22-ΕΣΚΥΠ/ΕΣΔ 2023 (Αθήνα, 5/2/2024).

6) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόταση της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Αθήνα, 5,9,12/2/2024).

7) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το προσωπικό των τεσσάρων Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης και του Α.Τ.Ε.Δ.Σ. της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το υλικό τεκμηρίωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 7/2/2024).

8) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες με θέμα τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ετήσια Έκθεση του φορέα μας για την καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2023 (Αθήνα, 7/2/2024).

9) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών ζητημάτων του φορέα μας (Αθήνα, 9/2/2024).

10) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 9/2/2024).

11) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το προσωπικό των τεσσάρων Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης και του Α.Τ.Ε.Δ.Σ. της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα το σχέδιο αποτροπής και ελέγχου του καπνίσματος και τον ορισμό υπευθύνων για την εφαρμογή του στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Αθήνα, 12/2/2024).

12) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. στο πλαίσιο αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού με θέμα την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του ΥΚΟΙΣΟ για τα έτη 2023 και 2024 (Αθήνα, 12,16/2/2024).

13) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόοδο του έργου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 13,19,22/2/2024).

14) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τις προτεινόμενες προτεραιότητες για τα έργα της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ (Αθήνα, 13/2/2024).

15) Συμμετοχή των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας TSI με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στον κρατικό προϋπολογισμό (Αθήνα, 19,20,22,23/2/2024).

16) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη διαδικασία ενσωμάτωσης των Οδηγιών Ε.Ε. για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών και τη μισθολογική διαφάνεια (Αθήνα, 19/2/2024).

17) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 (Αθήνα, 20/2/2024).

18) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόταση για ανάρτηση στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. έντεκα δελτίων τύπου του ΥΚΟΙΣΟ περί ισότητας των φύλων (Αθήνα, 20,21/2/2023).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποδέχτηκε στις 22/2/2024 την πρόταση του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

19) Συνεργασία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με την ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ και την ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ με θέμα την ένταξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (Αθήνα, 23/2/2024).

– Η ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ απέστειλε στις 26/2/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

20) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμπλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τον απολογισμό Φεβρουαρίου 2024 της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 23/2/2024).

21) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το από 7/2/2024 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Κράτος Δικαίου και Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα» (Αθήνα, 26/2/2024).

22) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα την ανανέωση ορισμού υπεύθυνου πληρωμών και εισηγήτριας εκκαθάρισης για τρία συγχρηματοδοτούμενα έργα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 26/2/2024).

23) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κοινωνικής Προστασίας/Βρυξέλλες, 6/3/2024 (Αθήνα, 27/2/2024).

24) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνοπτική παρουσίαση του ρόλου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην πρόοδο της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 29/2/2024).

25) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Φεβρουαρίου 2024 (Αθήνα, 29/2/2024).

Β. Γυναίκες και Υγεία

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για χορήγηση αιγίδας από τη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε επιστημονικό forum γυναικών γυναικολόγων “Women’s Health First” (Αθήνα, 1/2/2024).

– Η οργάνωση γυναικών γυναικολόγων “Women’s Health First” απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

2) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης αιτήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών (Αθήνα, 2/2/2024).

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας στο «9ο Πανελλήνιο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία», καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 8,15/2/2024).

– Η Οργανωτική Επιτροπή του Forum απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

Γ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

1) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το 36ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις γυναίκες με αναπηρία/Ιανουάριος 2024 (Αθήνα, 2/2/2024).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 11468/2-2-2024).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στο ΥΚΟΙΣΟ στο πλαίσιο εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση των Κέντρων Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες (Αθήνα, 16/2/2024).

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεισφορά της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε ερώτημα περί προσχεδίου της Ετήσιας Έκθεσης της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας για το έτος 2023 (Αθήνα, 22/2/2024).

Δ. Γυναίκες και Περιβάλλον

Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε διήμερο δράσης υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης με τίτλο “Blue Life Hydra”, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 2,7/2/2024).

Ε. Γυναίκες και Οικονομία

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή τεχνική συνάντηση εργασίας με θέμα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας (CERV-2024-GE) περί υποστήριξης της εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια (Αθήνα, 5,7,16/2/2024).

2) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και το Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα το έτος 2023 (Αθήνα, 6/2/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποδέχτηκε την από 6/2/2024 πρόταση του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για ανάρτηση σχετικού άρθρου στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 8/2/2024).

3) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και συναρμόδιους φορείς με θέμα την πρόοδο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 7,19/2/2024).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με θέμα το συνταξιοδοτικό χάσμα και τη συνταξιοδοτική επάρκεια, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο  της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Βρυξέλλες, 8/2/2024).

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε εκδήλωση της οργάνωσης Women Do Business υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 8,15/2/2024).

– Η εν λόγω οργάνωση απέστειλε στις 20/2/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

6) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με θέμα την προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. της έκδοσης του ΕΚΤ για τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα το έτος 2023 (Αθήνα, 8/2/2024).

7) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόταση για μήνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως προς την πληρωμή των ωφελούμενων του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 13/2/2024).

8) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το υλικό τεκμηρίωσης για την καθολική εφαρμογή του Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις (Αθήνα, 13/2/2024).

9) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο κείμενο τροποποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ των φορέων Γ.Γ.Ι.Α.Δ., ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 15/2/2024).

10) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τις έμφυλες ανισότητες στην αγορά εργασίας (Αθήνα, 21/2/2024).

11) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας (CERV-2024-GE) περί υποστήριξης της εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια (Αθήνα, 22/2/2024).

ΣΤ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και το Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα το έτος 2023 (Αθήνα, 6/2/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποδέχτηκε την από 6/2/2024 πρόταση του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για ανάρτηση σχετικού άρθρου στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 8/2/2024).

2) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με θέμα την προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. της έκδοσης του ΕΚΤ για τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα το έτος 2023 (Αθήνα, 8/2/2024).

– Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου απέστειλε στις 21/2/2024 ευχαριστήρια επιστολή στην πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία του φορέα μας.

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς πληροφορήτριες με θέμα τον εμπλουτισμό του Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών Γυναικών του φορέα μας (Αθήνα, 12/2/2024).

4) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόταση βιβλιοπαρουσιάσεων για το πρώτο εξάμηνο 2024 (Αθήνα, 13/2/2024).

5) Ευχαριστήρια επιστολή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς γυναίκα πολίτη για τη δωρεά τεκμηρίων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου/ΒΘΙΦ (Αθήνα, 29/2/2024).

Ζ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τον Δήμο Σικυωνίων με θέμα την τήρηση της ποσόστωσης για τα δύο φύλα στη σύνθεση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης (Αθήνα, 6/2/2024).

Η. Βία κατά των Γυναικών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην έδρα του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ποινική διαμεσολάβηση και τα θεραπευτικά προγράμματα δραστών (Αθήνα, 7/2/2024).

2) Αίτημα του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα την παροχή στατιστικών δεδομένων για τη βία κατά των γυναικών (Αθήνα, 8/2/2024).

3) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα τις κατηγορίες στατιστικών δεδομένων για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία  (Αθήνα, 12/2/2024).

4) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το παραδοτέο «Μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας», καθώς και τα στατιστικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα (Αθήνα, 16,23/2/2024).

5) Συνεισφορά του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα τη βία κατά των γυναικών (Αθήνα, 20/2/2024).

6) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας με θέμα το 12ο ενημερωτικό δελτίο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για τη βία κατά των γυναικών με χρονική περίοδο αναφοράς το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023 (Αθήνα, 22/2/2024).

7) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε διεθνές υβριδικό συνέδριο για τις πολυπαραγοντικές διαστάσεις του τραύματος, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 23,27/2/2024).

8) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε ενημερωτικό υλικό της Μ.Κ.Ο. GEA για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στο διαδίκτυο (Αθήνα, 29/2/2024).

Θ. Γυναίκες και Αθλητισμός

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας στο «Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής 2024» και στο «Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup 2024», καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 8,15/2/2024).

– Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία απέστειλε στις 22/2/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

2) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε ημερίδα του Αθλητικού Συλλόγου Άνοιξης Διονύσου για τη γυναίκα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (Αθήνα, 29/2/2024).

Ι. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το προτεινόμενο υποστηρικτικό υλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΡΤ και Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 22/2/2024).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.