Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Μαρτίου 2024

Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.)»  του «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο.)» υλοποίησε τον μήνα Μάρτιο 2024 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και του «Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ)», αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, καθώς και προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων καθόλη τη διάρκεια του μήνα με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Αθήνα, 1-29/3/2024).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης με θέμα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του ΥΚΟΙΣΟ (Αθήνα, 1/3/2024).

3) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόοδο του έργου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 4,20,26/3/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 20/3/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. στο πλαίσιο αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού με θέμα την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του ΥΚΟΙΣΟ για τα έτη 2023 και 2024 (Αθήνα, 4,14/3/2024).

– Η Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. απέστειλε στις 15/3/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνοπτική παρουσίαση του ρόλου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην πρόοδο της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 7,15/3/2024).

6) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης για το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 7,22/3/2024).

7) Συμμετοχή της ηγεσίας της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., καθώς και του προσωπικού αυτής σε τηλεδιάσκεψη με θέμα το «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων Ίριδα 2.0» (Αθήνα, 11-15/3/2024).

8) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 11/3/2024).

9) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας στο «15ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων Γυναικών/Αμοργός, 5-7 Απριλίου 2024», καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 12,19/3/2024).

10) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» με θέμα την επιστολή υποστήριξης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για συμμετοχή του εν λόγω Ερευνητικού Κέντρου και των λοιπών εταίρων της σύμπραξης στη διαδικασία έγκρισης πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon της Ε.Ε. (Αθήνα, 12/3/2024).

11) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ περί Πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Αθήνα, 15/3/2024).

12) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 15/3/2024).

13) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και την ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ με θέμα τα έργα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (Αθήνα, 19/3/2024).

14) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και την ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΥΚΟΙΣΟ με θέμα την Υπουργική Απόφαση περί μεθοδολογίας παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., όπως επίσης και τη σχετική συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το εν λόγω ζήτημα (Αθήνα, 20,21/3/2024).

15) Ενημερωτική δράση των Τμημάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με μη κυβερνητικές οργανώσεις και μη κρατικούς φορείς (Αθήνα, 20/3/2024).

16) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε αίτημα της Υπηρεσίας Συντονισμού ΥΠ.Ε.Κ.Α. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2024 (Αθήνα, 21,29/3/2024).

17) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το «Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων» και το πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με γυναικείες ΜΚΟ (Αθήνα, 26/3/2024).

18) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το προτεινόμενο σχέδιο δελτίου τύπου ενόψει σύνταξης καταλόγου γυναικείων ΜΚΟ (Αθήνα, 26/3/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 27/3/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

19) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμπλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τον απολογισμό Μαρτίου 2024 της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 27/3/2024).

20) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την προοπτική αναβάθμισης της δομής του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 27/3/2024).

21) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το θετικό πρόσημο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. μέσω της χορήγησης αιγίδας σε δράσεις της κοινωνίας των πολιτών/Μάρτιος 2024 (Αθήνα, 28/3/2024).

22) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Μαρτίου 2024 (Αθήνα, 29/3/2024).

Β. Γυναίκες και Οικονομία

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς γυναίκα πολίτη με θέμα την ισότητα των φύλων στη φορολογία (Αθήνα, 1/3/2024).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και συναρμόδιους φορείς (ΥΠ.Ε.Κ.Α., Συνήγορος του Πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας) με θέμα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας (CERV-2024-GE) περί υποστήριξης της εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια (Αθήνα, 4,26/3/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 26/3/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και συναρμόδιους φορείς με θέμα τη διαδικασία αιτήματος κατανομής ποσού από τους εταίρους του έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 5/3/2024).

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε εκδήλωση με τίτλο “4th Women Forum-Diversity and Inclusion”, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 19,22,26/3/2024).

– Ο φορέας διοργάνωσης απέστειλε στις 22,26/3/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε εκδήλωση με τίτλο “7th Inclusivity Lounge” στο πλαίσιο του Οικονομικού Forum των Δελφών, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 19,22,27/3/2024).

– Ο φορέας διοργάνωσης απέστειλε στις 22,27,28/3/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

6) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα την οικονομική διαχείριση των υποέργων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 20/3/2024).

7) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το 37ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα/Μάρτιος 2024 (Αθήνα, 20/3/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 21/3/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

8) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ με θέμα την εκτίμηση πιστώσεων του Προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» ΣΑΕ 3931 για το ΠΔΕ 2024 (Αθήνα, 21/3/2024).

9) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το 37ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα/Μάρτιος 2024 (Αθήνα, 26/3/2024).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 30772/26-3-2024).

10) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα στοιχεία επικοινωνίας των 62 Δήμων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 26/3/2024).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τον συντονισμό, καθώς και στο εν λόγω Τμήμα του φορέα μας για την άμεση ανταπόκριση.

11) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη δημιουργική αξιοποίηση της από 26/3/2024 δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το 37ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων περί έμφυλου μισθολογικού χάσματος/Μάρτιος 2024, καθώς και αποστολή ευχαριστήριου μηνύματος προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα, 27/3/2024).

12) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και συναρμόδιους φορείς με θέμα την πρόοδο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 27/3/2024).

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τον απολογισμό του εν λόγω Τμήματος για το έτος 2023 (Αθήνα, 4/3/2024).

2) Ευχαριστήρια επιστολή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς πολίτες για τη δωρεά τεκμηρίων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου/ΒΘΙΦ (Αθήνα, 12,27/3/2024).

3) Δημόσια ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα τον εμπλουτισμό του Αρχείου Προφορικών Μαρτυριών Γυναικών του φορέα μας (Αθήνα, 19/3/2024).

4) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς φοιτήτριες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Wageningen της Ολλανδίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων (Αθήνα, 19,28/3/2024).

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε ημερίδα για την ετερότητα στη σχολική κοινότητα, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 20,27/3/2024).

6) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόταση βιβλιοπαρουσιάσεων στη ΒΘΙΦ για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2024 (Αθήνα, 28/3/2024).

Δ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

Συμμετοχή των Τμημάτων «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Αναδοχή-Τεκνοθεσία. Κοινωνικά Ζητήματα, Προκλήσεις και Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις» (Αθήνα, 7/3/2024).

Ε. Βία κατά των Γυναικών

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το Μνημόνιο Συνεργασίας στις αστικές συγκοινωνίες κατά της παρενόχλησης και της έμφυλης βίας (Αθήνα, 7/3/2024).

2) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε εκδήλωση της ΑΜΚΕ ΑΣΤΕΡΟΔΕΙΑ για την ενδοοικογενειακή βία, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 15,26/3/2024).

3) Έκδοση από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. Υπουργικής Απόφασης με θέμα τη χορήγηση αιγίδας σε ενημερωτικό υλικό της Μ.Κ.Ο. GEA για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στο διαδίκτυο (Αθήνα, 19/3/2024).

– H Μ.Κ.Ο. GEA απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας στο 3ο Φεστιβάλ Strong Me κατά της έμφυλης βίας, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 21,27/3/2024).

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε έκθεση κατά της έμφυλης βίας με τίτλο “I am not a doll project”, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 26,29/3/2024).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με εισήγηση σε συνεδρίαση της «Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας» της «Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες» (Αθήνα, 27/3/2024).

ΣΤ. Γυναίκες και Αθλητισμός

Έκδοση από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. Υπουργικής Απόφασης με θέμα τη χορήγηση αιγίδας σε ημερίδα του Αθλητικού Συλλόγου Άνοιξης Διονύσου για τη γυναίκα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (Αθήνα, 8/3/2024).

– Ο Αθλητικός Σύλλογος Άνοιξης Διονύσου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ.

Ζ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με θέμα την τήρηση της ποσόστωσης για τα δύο φύλα στη σύνθεση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης (Αθήνα, 27/3/2024).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.