Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Μαΐου 2024.

Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.)»  του «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο.)» υλοποίησε τον μήνα Μάιο 2024 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και του «Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ)», αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, καθώς και προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων καθόλη τη διάρκεια του μήνα με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Αθήνα, 1-31/5/2024).

2) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα τον ορισμό εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας (Αθήνα, 2/5/2024).

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα την πρόοδο υλοποίησης των οροσήμων/έργων της ψηφιακής εφαρμογής του κυβερνητικού έργου ΜΑΖΙ (Αθήνα, 10/5/2024).

4) Διοργάνωση και συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με εκπροσώπους της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας των Περιφερειών «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», «Ιονίων Νήσων», «Νοτίου Αιγαίου» και «Δυτικής Μακεδονίας» (Αθήνα, 14,20,29,31/5/2024).

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη διαδικτυακή συνάντηση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με τις ΔΕΠΙΣ/ΠΕΠΙΣ Ιονίων Νήσων, καθώς και συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με εκπροσώπους της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αθήνα, 15,20/5/2024).

6) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα τον ορισμό εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας (Αθήνα, 16,20,28/5/2024).

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της «Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εφαρμογή της Νομοθεσίας της Ε.Ε. για την Ισότητα» (Αθήνα, 16/5/2024).

8) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ της 20-24/5/2024 για το «Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος» (Αθήνα, 17/5/2024).

– Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την αποτελεσματική συνεισφορά του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου του ΕΚΔΔΑ της 20-24/5/2024 για το «Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος»

9) Συμμετοχή των Τμημάτων «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα το «Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος» (Αθήνα, 20-24/5/2024).

10) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την παγκύπρια προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στον τομέα της τεκμηρίωσης μέσω του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου της Κύπρου (Αθήνα, 22/5/2024).

11) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού για την πρόοδο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (Αθήνα, 22/5/2024).

12) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 23/5/2024).

13) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόοδο του έργου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 24/5/2024).

14) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τον διεθνή οργανισμό UN WOMEN με θέμα τη νομοθετική καταχώρηση περί στατιστικής καταγραφής με βάση τη διάσταση του φύλου (Αθήνα, 24/5/2024).

– Ο διεθνής οργανισμός απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

15) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμπλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τον απολογισμό Μαΐου 2024 της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 24/5/2024).

16) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα τον ορισμό εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 (Αθήνα, 28,30/5/2024).

17) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την κατατοπιστική συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε αίτημα της πολιτικής ηγεσίας του φορέα μας περί οδηγού προς ΔΕΠΙΣ/ΠΕΠΙΣ (Αθήνα, 29/5/2024).

18) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με τον ανάδοχο φορέα του έργου «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555» του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 31/5/2024).

19) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Μαΐου 2024 (Αθήνα, 31/5/2024).

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών/-τριών διάρκειας πέντε μηνών του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd της Βουδαπέστης (Αθήνα, 1/4/2024 έως 31/8/2024).

2) Ευχαριστήρια επιστολή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς εκδοτικό οίκο και πολίτες για τη δωρεά τεκμηρίων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου/ΒΘΙΦ (Αθήνα, 13,15,28/5/2024).

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταγραφή των πολιτικών νεολαίας (Αθήνα, 15/5/2024).

4) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τον Δήμο Κορίνθου με θέμα τη χρήση των τεκμηρίων της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 22/5/2024).

5) Εκδήλωση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Καραμάνου με τίτλο «100 χρόνια Τουρκία 1923-2023: Εθνικισμός, φεμινισμός, ευρωπαϊσμός και πολιτικό Ισλάμ – Από τον Οσμάν στους Κεμάλ & Ερντογάν» στο χώρο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (Αθήνα, 23/5/2024).

6) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Cornell των ΗΠΑ στο πλαίσιο των διδακτορικών του σπουδών (Αθήνα, 27/5/2024).

– Ο υποψήφιος διδάκτορας απέστειλε στις 28/5/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας (Αθήνα, 2/5/2024).

2) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα το υλικό τεκμηρίωσης για επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. περί σεμιναρίων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 10/5/2024).

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Ομάδα Εργασίας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα (Αθήνα, 10,14/5/2024).

4) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το 37ο  Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις εργασιακές δεξιότητες ανά φύλο/Απρίλιος 2024 (Αθήνα, 15/5/2024).

– Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αξιοποίησε στις 16/5/2024 το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 50005/16-5-2024).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας με θέμα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2381 για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών (Αθήνα, 17/5/2024).

6) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου της Κύπρου με θέμα το έμφυλο μισθολογικό χάσμα και τις εργασιακές δεξιότητες ανά φύλο στην Ελλάδα (Αθήνα, 20/5/2024).

7) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακό εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την εφαρμογή της Οδηγίας 2023/970 για τη διαφάνεια στις αμοιβές (Αθήνα, 28/5/2024).

8) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα της ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ και εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και συναρμόδιους φορείς με θέμα το υποέργο της αποτίμησης της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 29,30/5/2024).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με θέμα «Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Τα συστατικά της επιτυχίας» (Αθήνα, 29/5/2024).

Δ. Γυναίκες και Πολιτισμός

Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (Αθήνα, 10/5/2024).

Ε. Βία κατά των Γυναικών

1) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το «Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου» με θέμα τη στήριξη της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τη συμμετοχή του εν λόγω φορέα στο πλαίσιο πρόσκλησης της Ε.Ε. για υλοποίηση έργων στον τομέα της έμφυλης βίας (Αθήνα, 28/5/2024).

– Ο φορέας απέστειλε στις 29/5/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στη Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη συλλογική στατιστικών δεδομένων για τη συντροφική και την ενδοοικογενειακή βία (Βίλνιους, 30/5/2024).

ΣΤ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταρχήν σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για χορήγηση αιγίδας σε μουσική εκδήλωση της ΑΜΚΕ ΦΟΡΜΙΓΞ και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, καθώς και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Αθήνα, 13,17,24/5/2024).

 – Η ΑΜΚΕ ΦΟΡΜΙΓΞ απέστειλε στις 17/5/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας.

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην εκδήλωση των φορέων «Επάνοδος (ΝΠΙΔ)», Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και Κ.ΕΘ.Ι. με τίτλο «Η Γυναίκα στον Νόμο – Διαφορετικές εκκινήσεις και σημεία συνάντησης», η οποία φιλοξενήθηκε στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 14/5/2024).

Ζ. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα βραβεία δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότση 2024 (Αθήνα, 21/5/2024).

Η. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη στατιστική απεικόνιση της συμμετοχής των γυναικών στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων (Αθήνα, 28/5/2024).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2381 για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών (Αθήνα, 30/5/2024).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα ποσοστά των υποψηφίων της Ελλάδας στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 με βάση το φύλο (Αθήνα, 30/5/2024).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.