Καμπάνια της ΕΕ #EndGenderStereotypes

Η Καμπάνια έχει στόχο να καταπολεμήσει τα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας. Με την συγκεκριμένη καμπάνια η ΕΕ θέλει να προωθήσει την ισότητα των φύλων, την ανεξαρτησία και τις ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξαρτήτως φύλου.

https://end-gender-stereotypes.campaign.europa.eu/index_el

Comments are closed.