ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΧΙΚΗΝομοθεσίαΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ψήφισμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών – Γενεύη, Ιούνιος 2013

Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), Μάιος 2011

Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής

Ισπανικός Νόμος για την Ουσιαστική Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (Constitutional Act 3/2007 of 22 March for effective equality between women and men)

Ισπανικός Νόμος σχετικά με τα Μέτρα Προστασίας κατά της Έμφυλης Βίας (Organic Act 1/2004 of 28 December on Integrated Protection Measures against Gender Violence)

Ν. 2952/2001 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών

Ν. 1342/1983 για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών.

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία