Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)

Comments are closed.