Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων στη Σύνοδο των G7 (Apulia, Ιούνιος 2024)

Η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου συμπεριλήφθησαν στην Ανακοίνωση της Διάσκεψης Ηγετών της Ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών του πλανήτη, η οποία διεξήχθη στην Apulia της Νότιας Ιταλίας το τριήμερο 13-15 Ιουνίου 2024 στο πλαίσιο της εκ περιτροπής Ιταλικής Προεδρίας της Ομάδας των G7 με τη συμμετοχή και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://www.g7italy.it/wp-content/uploads/Apulia-G7-Leaders-Communique.pdf.

Στο κείμενο της Ανακοίνωσης, συνολικής έκτασης 36 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, υπάρχει ειδική ενότητα για την ισότητα των φύλων, ενώ από το προοίμιο κιόλας αποτυπώνεται η πολιτική δέσμευση των ισχυρών του πλανήτη για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα:

Προοίμιο, σελίδα 2: επαναβεβαίωση της δέσμευσης υπέρ της ισότητας των φύλων και επενδύσεις ύψους είκοσι δις δολλαρίων την επόμενη τριετία για την ενδυνάμωση των γυναικών

“Reaffirming our commitment to gender equality. Together with International Financial Institutions, we will unlock at least USD 20 billion over three years in investments to boost women’s empowerment”.

Ενότητα «Ισότητα των Φύλων», σελίδες 33-34

Στην ενότητα θίγονται θέματα όπως:

– πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας

– προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τόσο του γυναικείου πληθυσμού όσο και της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας

– πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, καθώς και της εμπορίας ανθρώπων

– πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τις γυναίκες και αναγνώριση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων για όλο τον πληθυσμό

– αντιμετώπιση και συντονισμένη δράση για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομικής δραστηριότητας και της συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των δημογραφικών προκλήσεων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.