ΚΛΕΙΩ

Ο Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα είναι μία ηλεκτρονική Βάση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου, που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για αρχεία, υπο-αρχεία και συλλογές, που έχουν παραχθεί από, ή/και επικεντρώνονται σε γυναικείες προσωπικότητες, γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους και γενικά, σε κάθε είδους συλλογικότητες ή δράσεις που αφορούν στην γυναικεία ιστορία στη χώρα μας. Ο Κατάλογος αυτός περιέχει 980 Αρχεία και αποτελεί Παραδοτέο του Αναδόχου (ΕΚΚΕ) του υποέργου «Χαρτογράφηση των γυναικείων αρχείων όλης της χώρας», που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Για την αρχειακή περιγραφή των συνόλων, χρησιμοποιούνται τα περιγραφικά πεδία του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ ΙΙ) που τα κυριότερα είναι: τα στοιχεία κατόχου και παραγωγού, η διοικητική Ιστορία ή το βιογραφικό σημείωμα του παραγωγού, το θεματικό περιεχόμενο, η χρονική περίοδος λειτουργίας, η κατηγορία του αρχείου (ενεργό/ιστορικό), το μέγεθος και υπόστρωμα, η προσβασιμότητα, ο διαθέσιμος Ιστότοπος, κ.λ.π..

Για ένταξη νέου Αρχειακού συνόλου στον Κατάλογο ή για προτάσεις εμπλουτισμού, διορθώσεων και βελτιώσεων, συμπληρώστε και στείλτε την Φόρμα υποβολής αιτήματος.

*Στην ελληνική μυθολογία η Κλειώ ήταν η Μούσα της επικής ποίησης και της Ιστορίας. Το όνομά της προέρχεται από τη ρίζα κλέω/κλείω που σημαίνει αφηγούμαι ή κάνω γνωστό.

Είσοδος στον online κατάλογο

Μεταβείτε στην Κλειώ

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία