Άμεση αξιοποίηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τον Δήμο Θηβαίων της δράσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για το έμφυλο χάσμα στον πλανήτη (Δεκέμβριος 2019)

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./323/17-12-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η διατήρηση του έμφυλου χάσματος στον πλανήτη και την επόμενη εκατονταετία και η 84η θέση της Ελλάδας σε σύνολο 153 χωρών (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Δεκέμβριος 2019)»: http://www.isotita.gr/η-διατήρηση-του-έμφυλου-χάσματος-στον/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τα βασικά πορίσματα της ετήσιας μελέτης του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum, διεθνούς οργανισμού υπέρ της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με έδρα τη Γενεύη, αναφορικά με την κατάσταση της (αν-)ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη:

1) με τους σημερινούς ρυθμούς ο πλανήτης θα χρειαστεί ακόμη εκατό χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ισότητα μεταξύ των δύο φύλων

2) η Ελλάδα βρίσκεται στην 84η θέση της γενικής κατάταξης με 0,701 βαθμούς και στην 20η θέση στην ομάδα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, πάνω δηλαδή από τρία Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τη Μάλτα (90η θέση στη γενική κατάταξη), την Κύπρο (91η θέση αντίστοιχα) και την Ουγγαρία (105η θέση αντίστοιχα, η οποία εντάσσεται στην ομάδα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας).

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. και ο Δήμος Θηβαίων αξιοποίησαν το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων άμεσα.

Πιο συγκεκριμένα:

α) το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 200420/18-12-2019)

β) το «Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου Θηβαίων προέβη σε ανάρτηση του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στον ιστότοπο του Κέντρου:

http://sumvouleutikothivas.blogspot.com/2019/12/84-153-forum-2019.html .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.