Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Αυγούστου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Αύγουστο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Οικονομία

1) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην  «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» με θέμα την στατιστική απεικόνιση της θέσης των γυναικών στην Ελλάδα με βάση τα ενημερωτικά δελτία του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 1/8/2017).

2) Αποστολή σχολίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Σχέδιο του Προγράμματος Δράσης σχετικά με την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. την περίοδο 2018-2019 (Αθήνα, 1/8/2017).

3) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ίσης αμοιβής και της εκπροσώπησης των γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων (Αθήνα, 7/8/2017).

4) Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της «Ευρωπαϊκής Πύλης για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» για την ολοκλήρωση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών (ieWOMEN)» (Αθήνα, 7/8/2017).

– Η «Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα WE-gate» απέστειλε στις 8/8/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Β. Βία κατά των Γυναικών

1) Συνεργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου με σκοπό τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή κατά της εμπορίας ανθρώπων στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την 30ή Ιουλίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων (Αθήνα, 2/8/2017).

2) Αποστολή αιτήματος από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας περί λειτουργίας του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στο πλαίσιο του πανελλαδικού δικτύου πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 23/8/2017).

Γ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για τις διακρίσεις κατά των γυναικών έναντι του νόμου και της πρακτικής (Αθήνα, 2/8/2017 και 3/8/2017).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε στις 3/8/2017 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Δ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη και στον Οργανισμό UN WOMEN με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή στο πλαίσιο εφαρμογής των Συμπεφωνημένων Συμπερασμάτων της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Αθήνα, 7/8/2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 17/8/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Ε. Γυναίκες και Υγεία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 21/8/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 23/8/2017 για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2017 με το σύνθημα «Στηρίζουμε τον Θηλασμό Μαζί».

 – To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 138543/21-8-2017).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 24/8/2017 και 28/8/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2017.

– Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδας απέστειλε στις 25/8/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 28/8/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για το Θηλασμό απέστειλε στις 30/8/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

ΣΤ. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο της από 18/7/2017 Ρηματικής Διακοίνωσης του ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος Οικογένειας (Αθήνα, 7/8/2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 17/8/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

2) Αποστολή εμπεριστατωμένης έκθεσης στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, με παράλληλη κοινοποίηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO, στις 8/8/2017 για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής στη Θερινή Ακαδημία Νέων Γυναικών της UNESCO (Βουκουρέστι, 23-29/8/2017).

Διμερείς Σχέσεις

1) Αποστολή εμπεριστατωμένου ενημερωτικού υλικού στη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της ισότητας των φύλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πολιτικού Τμήματος της Πρεσβείας (Αθήνα, 10/8/2017 και 24/8/2017).

– Η Γαλλική Πρεσβεία απέστειλε στις 11/8/2017 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

2) Συνάντηση εργασίας του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με αντιπροσωπεία της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα στα Γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 24/8/2017).

3) Αποστολή τεκμηριωμένης απάντησης από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης από την ελληνική νομοθεσία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου (Αθήνα, 28/8/2017).

Ευρωπαϊκή Ένωση

Αποστολή του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» στη Γραμματεία της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Αθήνα, 31/8/2017).

Ζ. Ευπαθείς Ομάδες Γυναικών

Εκπροσώπηση του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τα ζητήματα Ρομά στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αθήνα, 24/8/2017).

 

Η. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 29/8/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 30/8/2017 για την έκθεση της UNESCO με θέμα «Σπάζοντας τον κώδικα: η εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά» (Αύγουστος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 142098/29-8-2017).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 31/8/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έμφυλο χάσμα στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (UNESCO, Αύγουστος 2017).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143194/31-8-2017).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 31/8/2017 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.