Προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» της διεθνούς αναγνώρισης του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. (ΟΗΕ, CSW62, Μάρτιος 2018)

 

ΣΧΕΤ.: α) Το από 12-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας της δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2018»: http://www.isotita.gr/αξιοποίηση-από-τον-σύνδεσμο-επιχειρή/ .

β) Το Δ1/228/5-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. και η εποικοδομητική συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. (Σόφια, 31/1 – 1/2/2018)»: http://www.isotita.gr/οι-πρόσφατες-εξελίξεις-στον-τομέα-της-3/.

γ) Το από 7-2-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. – Σόφια 2018»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-οι-εξελίξεις-στην-ισότητ/.

δ) Το από 6-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Μία ακόμη διάκριση από τον ΟΗΕ για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018)»: http://www.isotita.gr/μία-ακόμη-διάκριση-από-τον-οηε-για-τις-δ/.

ε) Το από 8-2-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διάκριση από τον ΟΗΕ για το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της ψηφιακής ατζέντας:

http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-διάκριση-της-γ-γ-ι-φ-από-το/.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στις σελίδες 18-20 του τεύχους 369/13-2-2018 της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» έχει αναρτηθεί άρθρο με θέμα τη διάκριση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το έργο του στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018).

Επισημαίνεται ότι η επισκεψιμότητα της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας είναι μεγάλη από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι/-ες ενδιαφέρονται για τις δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης και τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς, το μήνυμα της ανάρτησης, η οποία αφορά τη Γ.Γ.Ι.Φ., διαδόθηκε ευρύτατα:

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20180213_dimosiog_369_anak.pdf .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.