Δελτίο Τύπου – Το έμφυλο χάσμα στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες – UNESCO Αύγουστος 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ανάγκη ποιοτικής αύξησης της συμμετοχής των γυναικών 

στο χώρο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (UNESCO, Αύγουστος 2017)

 

Σημαντικό έμφυλο χάσμα στο χώρο της εκπαίδευσης καταγράφεται παγκοσμίως αναφορικά με τους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (γνωστά στη διεθνή ορολογία με το αρκτικόλεξο STEM) με επιπτώσεις στην επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών και των ανδρών.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου και Forum Πολιτικής για την εκπαίδευση των κοριτσιών στους τομείς της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, το οποίο διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ το τριήμερο 28-30 Αυγούστου 2017 υπό την αιγίδα του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Συστήματος του ΟΗΕ (UNESCO), δημοσιοποιήθηκε σχετική έκθεση του εν λόγω Οργανισμού συνολικής έκτασης 85 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Σπάζοντας τον κώδικα: η εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά»:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479E.pdf .

 

Τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν, αποδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη για αναθεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης, με σκοπό αφενός την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και αφετέρου την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών του πλανήτη:

 

1) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόλις το 35% του φοιτητικού πληθυσμού στους τομείς της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι γένους θηλυκού

 

2) τα ποσοστά εγγραφής των φοιτητριών αποτελούν τον καθρέφτη του έμφυλου διαχωρισμού στον εκπαιδευτικό και μετέπειτα στον επαγγελματικό χώρο: μόλις 3% στην πληροφορική, 5% στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική, 8% στον μηχανολογικό κλάδο και 15% στις τομείς υγείας και πρόνοιας

 

3) στην Ευρώπη το 2015 σε κάθε χίλιες απόφοιτες μόνο οι 29 προέρχονταν από τον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μόλις τέσσερις στις χίλιες συνέχιζαν να εργάζονται επαγγελματικά στο χώρο της πληροφορικής

 

4) στις χώρες του ΟΟΣΑ η επίδοση των κοριτσιών στις θετικές επιστήμες συνδέεται με τις πεποιθήσεις και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων, στη Λατινική Αμερική το 20% του διδακτικού προσωπικού των μαθηματικών θεωρεί ότι τα μαθηματικά είναι ευκολότερα για τα αγόρια, ενώ σε έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία τα στοιχεία έδειξαν ότι το 57% του διδακτικού προσωπικού αναπαρήγαγε υποσυνείδητα στερεότυπες αντιλήψεις και πρακτικές για τη σχέση των αγοριών και των κοριτσιών με τους τομείς μαθημάτων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης

 

5) τα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 78 χώρες εξακολουθούν να περιλαμβάνουν έμφυλες προκαταλήψεις στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών, της φυσικής και της χημείας – ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ινδία άνω του 50% των εικονογραφήσεων των βιβλίων μαθηματικών του δημοτικού σχολείου απεικονίζουν μόνο αρσενικούς χαρακτήρες, ενώ μόλις το 6% απεικονίζουν μόνο θηλυκούς χαρακτήρες

 

6) το 75% των περιφρονητικών και χλευαστικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Λατινικής Αμερικής για τα μαθηματικά και τα υπόλοιπα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης προέρχονται από κορίτσια.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων στο χώρο της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των τεχνολογικών προσόντων του γυναικείου πληθυσμού.

 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη συνεργασία της ΓΓΙΦ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, την πρωτοβουλία «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», τη συμμετοχή μας στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» με φορέα ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, τη θεσμοθετημένη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, καθώς και τη συμπερίληψη παρόμοιων ενεργειών στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020».

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΓΓΙΦ εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr                                            Το Γραφείο Τύπου, 30/08/2017

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.