Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ισότητας των φύλων στη Διάσκεψη Ηγετών της Ομάδας G20 (Νέο Δελχί, Σεπτέμβριος 2023)

Το διήμερο 9-10 Σεπτεμβρίου 2023 η Ινδία φιλοξένησε τη Διάσκεψη Ηγετών της Ομάδας των Είκοσι (G20). Η G20 είναι ένα διεθνές forum των είκοσι μεγάλων οικονομιών του πλανήτη (μέλη είναι 19 κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και από φέτος η Αφρικανική Ένωση). Συλλογικά, οι οικονομίες της G20 αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του ακαθάριστου προϊόντος παγκοσμίως, το 80% του παγκόσμιου εμπορίου και τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η Διακήρυξη του Νέου Δελχί έχει τίτλο «Μία Γη, Μία Οικογένεια, Ένα Μέλλον» και αποτελείται από συνολικά 37 σελίδες στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες διαρθρώνονται σε δέκα κεφάλαια-τομεακές πολιτικές. Το έβδομο κεφάλαιο (σελίδες 25-27 της ηλεκτρονικής έκδοσης) εστιάζει στην ισότητα των φύλων και έχει τίτλο «Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση Όλων των Γυναικών και των Κοριτσιών».

Τα θέματα που θίγονται, αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κάτωθι τομείς:

–  οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη

– αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και αντιμετώπιση των έμφυλων στερεότυπων και πρακτικών στην οικογένεια, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

– διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα

– προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από όλες τις μορφές έμφυλης βίας

– δραστική αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας όλου του πληθυσμού

– ανάγκη υιοθέτησης στοχευμένων μέτρων για την εξάλειψη της πείνας και της ακραίας ένδειας, οι οποίες πλήττουν δυσανάλογα τον γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη

– αναθεώρηση των περιβαλλοντικών πολιτικών και συλλογική δράση μέσω ένταξης της διάστασης του φύλου με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσβάσταχτων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Για την πληρότητα του φακέλου, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον επίσημο ιστότοπο της Ομάδας G20 με το πλήρες κείμενο της εν λόγω Διακήρυξης:

https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20-New-Delhi-Leaders-Declaration.pdf.

Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.