11 Ιουλίου 2022 Μ. Συρεγγέλα: Διασφαλίζουμε την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πράσινη ανάπτυξη

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την κλιματική κρίση έκαναν πλέον επιτακτική τη λήψη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης από όλες τις χώρες, δίνοντας έμφαση στην ισότητα των φύλων, στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και στις «πράσινες» δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πρωτοστατούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία αλλά και στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων». Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας σήμερα σε διαδικτυακή εκδήλωση για την έρευνα «Empowering Women in the Transition towards Green Growth in Greece», παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως τόνισε η κα Συρεγγέλα, η Ελλάδα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στις τομεακές πολιτικές και στις πολιτικές περιβάλλοντος και σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έρευνα που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

«Επανεξετάζουμε τις εθνικές περιβαλλοντικές πολιτικές και στρατηγικές μας υπό το πρίσμα του φύλου, καθώς και τις εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων υπό το πρίσμα της πράσινης ανάπτυξης. Αναζητούμε κενά και πιθανές συνέργειες, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση των γυναικών στην πράσινη οικονομία, την ηγεσία τους στους περιβαλλοντικούς τομείς» ανέφερε η υφυπουργός και στη συνέχεια έκανε μνεία στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2021-2025 στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δράσεις για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής, την ενίσχυση της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις θέσεις λήψης αποφάσεων.

«Δεδομένου ότι τόσο η ισότητα των φύλων όσο και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορούν να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στη διαδικασία ανάκαμψης, η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο δίκαιη, είναι επίσης περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά υπεύθυνη συμπεριφορά» κατέληξε η κα Συρεγγέλα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Comments are closed.