Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Απριλίου 2024

Η «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Γ.Ι.Α.Δ.)»  του «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο.)» υλοποίησε τον μήνα Απρίλιο 2024 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και του «Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ)», αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

 

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, καθώς και προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων καθόλη τη διάρκεια του μήνα με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Αθήνα, 1-30/4/2024).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)  της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη λειτουργία της εν λόγω οργανικής μονάδας της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 1/4/2024).

 

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την αποσαφήνιση ζητημάτων περί ΕΣΔΙΦ για τη Γ.Γ. Συντονισμού (Αθήνα, 1/4/2024).

 

4) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε αίτημα της Υπηρεσίας Συντονισμού ΥΠ.Ε.Κ.Α. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2024 (Αθήνα, 2/4/2024).

 

5) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τον συγκεντρωτικό κατάλογο γυναικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων (Αθήνα, 4/4/2024).

 

6) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το ισχύον βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της μητρότητας και της γονεϊκότητας (Αθήνα, 4/4/2024).

 

7) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού για το έτος 2023 (Αθήνα, 4/4/2024).

 

8) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 5,10,25/4/2024).

 

9) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τις παρατηρήσεις του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε σχέδιο προτεινόμενης διάταξης περί Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας (Αθήνα, 8/4/2024).

 

10) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόοδο του έργου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 9,24/4/2024).

 

11) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το σχέδιο πρότασης τεχνικών προδιαγραφών για την αναβάθμιση του ΟΠΣ και την προβολή του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 10,12/4/2024).

 

12) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τις Περιφέρειες «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», «Ιονίων Νήσων», «Βορείου Αιγαίου» και «Κρήτης» με θέμα τον ορισμό εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας (Αθήνα, 12,30/4/2024).

 

13) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμμετοχή του προσωπικού της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε επιτροπές και ομάδες εργασίας (Αθήνα, 12/4/2024).

 

14) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την προβολή σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο τριών οδηγών υπέρ της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 15/4/2024).

 

15) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Κέντρο 1555 με θέμα την επικαιροποιημένη ενημέρωση από τη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για την παρουσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Κέντρο 1555 (Αθήνα, 15/4/2024).

– Το Κέντρο 1555 απέστειλε στις 16/4/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

 

16) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης» (Μοσχάτο, 19/4/2024).

 

17) Συμμετοχή των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας TSI με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στον κρατικό προϋπολογισμό (Αθήνα, 23-24/4/2024).

 

18) Διαδικτυακή συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο Ετήσιο Συνέδριο της Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας TSI (Αθήνα, 24-25/4/2024).

 

19) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη διοικητική λειτουργία του «Γραφείου Υποστήριξης Ισότητας» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Αθήνα, 24/4/2024).

 

20) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμπλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας για τον απολογισμό Απριλίου 2024 της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. (Αθήνα, 24/4/2024).

 

21) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το διαθέσιμο στη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. έντυπο της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» (Αθήνα, 24/4/2024).

 

22) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα τη διαδικασία πληρωμών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Αθήνα, 25/4/2024).

 

23) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στη διαδικασία αξιολόγησης των επικεφαλής των τεσσάρων Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το έτος 2023 (Αθήνα, 25,26/4/2023).

 

24) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα το αίτημα για εγγραφή υπαλλήλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0 και στον τηλεφωνικό κατάλογο του Υπουργείου (Αθήνα, 26/4/2024).

– Το ΥΠ.Ε.Κ.Α. απέστειλε στις 30/4/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του φορέα μας.

 

25) Εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μέσα από τις δράσεις μηνός Απριλίου 2024 (Αθήνα, 30/4/2024).

 

Β. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την από 29/3/2024 έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση αιγίδας σε έκθεση κατά της έμφυλης βίας με τίτλο “I am not a doll project” (Αθήνα, 1/4/2024).

 

2) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. αιτήματος της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την παροχή επιστολής υποστήριξης στην οργάνωση Victim Support Europe για συμμετοχή αυτής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα περί υποστήριξης θυμάτων βίας (Αθήνα, 2/4/2024).

 

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα στατιστικά στοιχεία για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (Αθήνα, 4,5/4/2024).

– H πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε στις 4/4/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

 

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη θετική στάση της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε αίτημα της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος για δράση ενάντια στην έμφυλη βία (Αθήνα, 22/4/2024).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και συναρμόδιους φορείς με θέμα τη λειτουργία του «Κομβίου Πανικού» (Αθήνα, 29/4/2024).

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα την υποβολή υλικού τεκμηρίωσης για τη δράση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. «Νταντάδες της Γειτονιάς» στο πλαίσιο των επιτευχθέντων στόχων του Ε.Σ.ΚΥ.Π. έτους 2023 (Αθήνα, 1/4/2024).

– Η Υπηρεσία Συντονισμού του ΥΠ.Ε.Κ.Α. ενημέρωσε αρμοδίως στις 3/4/2024 τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

 

2) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεπή στάση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού αναφορικά με την τεκμηριωμένη απάντηση για την επίτευξη στόχου Ε.Σ.ΚΥ.Π./έργο «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 3/4/2024).

 

3) Υποβολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα CERV-2024-GE – Priority 2) για συγχρηματοδοτούμενο έργο με θέμα την ισότητα των αμοιβών για άνδρες και γυναίκες και τίτλο “FAIRPAY: Pioneering Equal and Transparent Pay Initiatives” με συντονιστή φορέα τη Γ.Γ.Ι.Α.Δ. και εταίρους το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Ν.Π.Ι.Δ.)», την οργάνωση “Women on Top” και τον «Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος» (Αθήνα, 5/4/2024).

 

4) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, το Κ.Ε.Θ.Ι., την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., καθώς και τον Συνήγορο του Πολίτη με θέμα τη θέση του ΑΣΕΠ για τους τίτλους σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αφορμή το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 9,18/4/2024).

 

5) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ με θέμα τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για το Τεχνικό Δελτίο Πράξης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Αθήνα, 10/4/2024).

 

6) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα το έργο «Νταντάδες της Γειτονιάς» και την προοπτική ένταξης αυτού στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (Αθήνα, 10/4/2024).

 

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας με θέμα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2381 για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών (Αθήνα, 12/4/2024).

 

8) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την ένταξη της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (Αθήνα, 16,25,26/4/2024).

– Το ΥΠ.Ε.Κ.Α. απέστειλε στις 16/4/2024 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του φορέα μας.

 

9) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο εκπόνησης της έκθεσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2024 (Αθήνα, 22/4/2024).

 

10) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την εφαρμογή της Απόφασης της 77ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «Γυναίκες και Ανάπτυξη» (Αθήνα, 22/4/2024).

 

11) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα την υπόδειξη διαδικασιών της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» προς ψηφιοποίηση (Αθήνα, 23/4/2024).

 

12) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το 38ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για τις εργασιακές δεξιότητες ανά φύλο/Απρίλιος 2024 (Αθήνα, 23/4/2024).

 

13) Συμμετοχή της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του «Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. σε διαδικτυακή τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, το Κ.Ε.Θ.Ι., τη Μ.Ε.Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και την ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ του ΥΚΟΙΣΟ με θέμα τη μεθοδολογία απονομής Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις, καθώς και την πρόοδο του εν λόγω έργου (Αθήνα, 25,30/4/2024).

 

14) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και το Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα τη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στον τομέα της οικονομίας το πρώτο τετράμηνο του 2024 (Αθήνα, 29/4/2024).

 

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών/-τριών διάρκειας πέντε μηνών του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd της Βουδαπέστης (Αθήνα, 1/4/2024 έως 31/8/2024).

 

2) Δωρεά βιβλίων από το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς τη νεοσύστατη σχολική βιβλιοθήκη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Αγρού Κέρκυρας (Αθήνα, 2/4/2024).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πρόγραμμα podcast του διεθνούς φορέα «Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» με τίτλο “Beyond Learning” και θέμα τις εμπειρίες και τις πρακτικές μάθησης έξω από το τυπικό πλαίσιο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 3/4/2024).

 

4) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόταση βιβλιοπαρουσιάσεων στη ΒΘΙΦ για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2024 (Αθήνα, 5/4/2024).

 

5) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Wageningen της Ολλανδίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ακαδημαϊκών της υποχρεώσεων (Αθήνα, 9/4/2024).

 

6) Ευχαριστήρια επιστολή του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την Περιφέρεια Κρήτης και γυναίκα πολίτη για τη δωρεά τεκμηρίων με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου/ΒΘΙΦ (Αθήνα, 10,29/4/2024).

 

7) Εκδήλωση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Φαφαλιού με τίτλο «Κορίτσια στο περιθώριο: Μαρτυρίες» στο χώρο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (Αθήνα, 11/4/2024).

Η συγγραφέας του βιβλίου απέστειλε στις 12/4/2024 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Α.Δ.

 

8) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς Ομότιμη Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., εταιρεία συμβούλων επικοινωνίας και τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα τεκμήρια της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 22,25/4/2024).

 

9) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και το Κ.Ε.Θ.Ι. με θέμα τη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στον τομέα της εκπαίδευσης το πρώτο τετράμηνο του 2024 (Αθήνα, 29/4/2024).

 

10) Διαδικτυακή ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στον τομέα της κοινωνιολογίας (Αθήνα, 29/4/2024).

 

Ε. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στη δημόσια εκδήλωση-συζήτηση του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Αλληλεγγύη, δικαιώματα, αναστοχασμός: Η κοινωνική έρευνα σε δυσοίωνους καιρούς» (Αθήνα, 2/4/2024).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στη δημόσια διοίκηση» (Αθήνα, 4-5/4/2024).

 

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, καθώς και το Κ.Ε.Θ.Ι. και το Υπουργείο Τουρισμού με θέμα την ανάρτηση στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. του Οδηγού Συμπεριφοράς ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις τουριστικές επιχειρήσεις (Αθήνα, 8/4/2024).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με θέμα «Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων μέσω της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας 1107» (Αθήνα, 22/4/2024).

 

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα το έργο της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. στο πλαίσιο εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης 2023 για την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Αθήνα, 26/4/2024).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις

 

Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. προς το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. με θέμα την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» (Αθήνα, 11/4/2024).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.