ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΓΙΦ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΒιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και ΦύλουΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΓΙΦ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

ΦΥΛ. Φυλλάδια

[1981 – 1985]    «Νέες μορφές Γυναικείων Συνεταιρισμών», (23 σ.), (2 αντίτυπα) / 2501,      2502

[1981 – 1985]    «1981 – 1985: τι έγινε για την ισότητα των φύλων», (32 σ.), (3 αντίτυπα, ελλ. & αγγλ.) / 2519, 2520 (αγγ.) / 2521

[1981 – 1985]    «Συμβούλιο Ισότητας των δύο φύλων», (5 σ.), (3 αντίτυπα αγγ. & 1 ελλ.) /  2551 (ελλ.) / 2559, 1976 (αγγ.)

[1981 – 1985]    «Η προώθηση του θέματος της ισότητας των δύο φύλων στην Ελλάδα», (8 σ.), (1 αντίτυπο) / 2625

«Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για τα 2 φύλα», (8 σ.), (1 αντίτυπο)

«Γυναίκα και τέχνη», (8 σ.)

[1981 – 1985]    «Γενική Γραμματεία Ισότητας», (6 σ.), (3 αντίτυπα ελλ. & 2 αγγλ.) / 2553, 2554(αγγ.) / 2555 , 2556 ,1973

[1981 – 1985]    «Βορράς – Νότος», (4 σ.), (2 αντίτυπα) / 2628,2629

«Διεθνής έκθεση συστημάτων πληροφορικής», (6 σ.), (1 αντίτυπο)

[1981 – 1985]    «Συμβουλευτικά κέντρα για τη βία κατά των γυναικών», (6 σ.), (1 αντίτυπα) / 2620

Διαφημιστικό / Ενημερωτικό  φυλλάδιο για τους 3 Γυναικείους Αγροτοτουριστικούς Συνεταιρισμούς: Πέτρας, Χίου, Αμπελακίων (Πολλά αντίτυπα ξενογλ.)

[1981 – 1985]    «The women’s movement in Hellas», (16 σ.), (3 αντίτυπα αγγ. & 1 ελλ.) / 2544, 2545, 3327 (αγγ)/ 3328

1984                  «Συνέδριο με θέμα: η γυναίκα στην δημόσια διοίκηση = Conference: women in public services», (10 σ.), (2 αντίτυπα) / 3256, 3267

1985                  «Διεθνής συνάντηση με θέμα: Γυναίκα και μέσα μαζικής ενημέρω-σης», (6 σ.), (2 αντίτυπα) / 3268, 3269

1985                  «Ελλάδα: Τα ιστορικά Αμπελάκια», (6 σ.), (2 αντίτυπα ελλ. & 1 αγγ. &1 γερ.) / 2566, 2567, 2568, 1584 (αγγ.), 2569 (γερ.)

1985                  «Διακοπές στην Πέτρα Λέσβου – Μυτιλήνης», (6 σ.), (3 αντίτυπα ελλ. & 1 ξενογλ.) / 2573 (αγγ.), 2570, 2571, 2572

1985                  «Ελλάδα: Γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρισμός Χίου», (6 σ.), (2  αντίτυπα ελλ. & 1 αγγλ.) / 2574 (αγγ.), 2575, 3230

1985                  Πρόγραμμα: «Συνέδριο με θέμα: ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση», (8 σ.), (1 αντίτυπο) / 3255

1986                  «Πανελλήνια Συνάντηση Αγροτισσών: Αγρότισσα και Ανάπτυξη: 19   και 20 Ιουνίου 1986» (15 σ.), (1 αντίτυπο) /2617

1986                  Πρόγραμμα: «Πανελλήνια Συνάντηση Αγροτισσών: Αγρότισσα και Ανάπτυξη: 19  και 20 Ιουνίου 1986» (2 σ.), (6 αντίτυπα) / 3231- 3236, 3252

1986                  «Δελτίο κράτησης = Booking form = Bulletin de reservations = Buchungsformular = Scheda di prenotazione», (3σ.), (1 αντίτυπο) / 2623

1986                  «Πρόγραμμα: Γυναίκα και τοπική αυτοδιοίκηση», (6 σ.), (2 αντίτυπα) / 3259, 3260

1987                  «Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας (ΝΕΙ)», (δίπτυχο), (3 αντίτυπα )

1987                  «Ειδική έκδοση Νομισμάτων για τη Δεκαετία της Γυναίκας», (4 σ.), (3 αντίτυπα ) / 2510, 2511, 2626

1987                  «ΙΡΙΣ: Ελαιοχρωματίστριες Μεσσηνίας (Καλαμάτα)», (4 σ.), (2 αντίτυπα) / 2624,1945

1987                  «»Αγροτουρισμός» Μια νέα μορφή διακοπών στην Ελλάδα», (16 σ.), (7 αντίτυπα σε πολλές γλώσσες)  / 2576, 3237, 2577 (αγγ.)

1988                  Πρόγραμμα: «Στατιστικά δεδομένα και δείκτες για τον υπολογισμό της ολικής εργασίας των γυναικών», (6 σ.), (1 αντίτυπο) / 3280

1988                  Σεμινάριο για την «Προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών», (8 σ.), (5 αντίτυπα) / 3238 – 3243

1988                  «Έρευνα για την πολιτική συμπεριφορά των γυναικών», (30 σ.), (2 αντίτυπα) / 2522, 2523, 2524

1988                  Πρόγραμμα: «Πολιτική για τις θετικές δράσεις = Positive Action Policy = La politique des actions positives», (3 αντίτυπα) / 2512, 2513, 2627

1988                  «Συνέδριο με θέμα την σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία», (2 αντίτυπα) / 3253, 3254

1989                  Πρόγραμμα: «Διεθνές σεμινάριο: εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών», (6 σ.), (1 αντίτυπο) / 3281

[1989]               «Ελλάδα, διακοπές στη Μαρώνεια. Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Μαρώνειας», (6 σ.), (3 αντίτυπα) /2563, 2564, 2565

1989                  Πρόγραμμα: Τριήμερο Πανελλαδικών Εκδηλώσεων «Γραμμή Ισότητας», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3244

1990                  «Ψήφισμα του Συμβουλίου για την προστασία της αξιοπρέπειας των γυναικών και των ανδρών στην εργασία» / Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (4 σ.), (2 αντίτυπα) / 2559, 2560

[1990]               «Η βία μέσα στο σπίτι», (16 σ.), (2 αντίτυπα) / 2561, 2562

«Κέντρο για Κακοποιημένες Γυναίκες»

«Η Ισότητα ανοίγει νέους ορίζοντες», (6 σ.), (1 αντίτυπο)

1990                  «Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ: για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών», (37σ, 16 σ.),  (5 αντίτυπα)  / 2548, 2549, 2550, 2546, 2547

«Διεθνές έτος αλφαβητισμού: Η παιδεία είναι προϋπόθεση για την ισότητα», (8 σ.), (7 αντίτυπα)

[1990]               «The issue of equality between the sexes», (4 σ.), (2 αντίτυπα) / 2557, 2558

1991                  «Πρόγραμμα: Διημερίδα: Νέες κοινοτικές εξελίξεις. 3ο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Ε. Ο. Κ . για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών (1991 – 1995), Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1991, (2 αντίτυπα) / 3278

1992                  «Βιβλία από την Ελλάδα: 5η Διεθνής Έκθεση Φεμινιστικού Βιβλίου. Άμστερνταμ, Ολλανδία, 24 – 28 Ιουν. 1992», (26 σ.), (2 αντίτυπα τρίγλωσσα) / 2532, 2533

1992                  Πρόγραμμα ημερίδας: «Η βία κατά των γυναικών», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3261

[1992]               «Η Ευρώπη για τις γυναίκες» (8 σ.), (1 αντίτυπο) / 3263, 3264

1993                  Πρόγραμμα: «Ημερίδα: η Ελληνίδα επιχειρηματίας με γνώση και αυτοπεποίθηση στην Ενωμένη Ευρώπη», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3262

1993                  «Διεθνές Έτος 3ης ηλικίας: Σεβασμός, αναγνώριση, φροντίδα στους αγαπημένους της 3ης ηλικίας», (6 σ.), (6 αντίτυπα ) / 2619

1993                  Πρόγραμμα: «Familles et Sante. Thessaloniki», (16 σ.), (3 αντίτυπα) / 2630, 3245, 3246

1993                  «Νομοθεσία εθνική και ευρωπαϊκή για την σύγχρονη Ελληνίδα», (34 σ.), (2 αντίτυπα) / 2498, 2497

1993                  «Προτάσεις Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων για 3ετές Πρόγραμμα Δράσης», (30 σ.), (2 αντίτυπο) / 2499, 2500

[1994]               «Ε.Κ.Τ. : NOW Πρόγραμμα δημιουργίας κινητών μονάδων απασχόλησης παιδιών», (10 σ.), (1 αντίτυπο) / 2640

[1994]               «Πράσινο Βιβλίο ΕΟΚ: πρόσκληση σε διάλογο», (6 σ.), (4 αντίτυπο) / 2534, 2535, 1927, 1928

1994                  «Μπορείς να ζείς ελεύθερη: Τι μπορείς να κάνεις μετά από ένα                    επεισόδιο βίας», (8 σ.), (3 αντίτυπα ελλ. & 1 αγγ.) / 2466, 2467, 2468, 2883 (αγγ.)

[1994]                «Απολογισμός δραστηριοτήτων για την προώθηση ίσων ευκαιριών: Εισήγηση της Υφυπουργού» Μαρίας Αρσένη , (15 σ.), (2 αντίτυπα) / 2643, 2644

1994                  «Συνέδριο: Ίσες ευκαιρίες στην ανάπτυξη και την απασχόληση», (4 σ.), (1 αντίτυπο) / 1934

1994                  «Ισότητα ευκαιριών: πρόγραμμα δράσης 1994-1997», (25 σ.), (1 αντίτυπο) / 2642

1994                  Πρόγραμμα: «Διεθνές συνέδριο: εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών = Congress international: education et egalite des chnces = International conference: education and equal opportunity», (10 σ.), (2 αντίτυπα) / 1929, 3247

1994                  «Εθνικό πρόγραμμα δράσης για την ισότητα», (4 σ.), (4 αντίτυπα)

1994                  Πρόγραμμα: «Ευρώπη για τις γυναίκες, οι γυναίκες για την Ευρώπη», (24 σ.), (1 αντίτυπο, τρίγλωσσο) / 3248

«Ισότητα των φύλων: Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης», (6 σ.), (4 αντίτυπα)

1995                  «Πρόγραμμα: το μέλλον μας ενώνει: οι γυναίκες συζητούν», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 2973, 2974

1996                  «Πρόγραμμα: Σωματεμπορία – σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, ένα διεθνές οργανωμένο έγκλημα = Traffic des femmes un crime international», (2 σ.), (1 αντίτυπο) /  3249

1996                  Πρόγραμμα ημερίδας: «4η Παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες», », (2 σ.), (2 αντίτυπα) / 3271, 3272

1998                  «Οι ηλικιωμένοι», (20 σ.), (1 αντίτυπα) / 2618

1999                  «Ανοιχτή πόρτα στην απασχόληση: κάθε γυναίκα είναι μια εργαζόμενη γυναίκα», (10 σ.), (3 αντίτυπα) / 1922 (1) – (4), 2530 (1) – (4), 2531 (1) – (4)

1999                  «Εθνικό πρόγραμμα δράσης 1997 – 2000: Ισότητα, ανάπτυξη, ειρήνη», (6 σ.), (3 ελλ. αντίτυπα & 2 αγγλ.) / 2481, 2482, 2483 (ελλ.)/ 1995, 2484 (αγγ.)

[2000]               «Break the silence: combating violence against women in Greece», (16 σ.), (1 αντίτυπο) / 1994

2000                  «Τέλος στις διακρίσεις κατά των γυναικών», (12 σ.), (2 αντιτυπα) / 2616, 2411

2000                  «Γυναίκες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: γεγονότα και αριθμοί 2000», (20 σ.), (1 αντίτυπο) / 2517

2001                  «Τι δικαιούσαι, που μπορείς να απευθυνθείς: Απλές συμβουλές ισότητας για την εργαζόμενη μητέρα και πατέρα», (8 σ.), (3 αντίτυπα) / 2636

2001                  «Θέατρο δρόμου, οι καλύτερες νοικοκυρές», (1 σ.), (1 αντίτυπο) / 3250

2002                  «Συνάντηση μεσογειακού ανθρωπισμού», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3265

2002                  «Θέατρο Αθηναϊς: το αμάρτημα της μητρός μου», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3270

2002                  «Κι όμως, μπορείς να ζεις ελεύθερη από το φόβο της βίας», (8 σ.), (3 αντίτυπα ελλ. & 1 αγγ.) / 2466, 2467, 2468, 2883 αγγ.

2003                  «Ισότητα των φύλων: Οδηγός εκδηλώσεων», (16 σ.), (1 αντίτυπο) / 2634

[2003]               «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών της μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις», (4 σ.), (3 αντίτυπα) / 2473, 2474, 2475

2003                  «Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών 1983 – 2003: Κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικά όργανα. Ελληνική Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης», (10 σ.), (2 αντίτυπα) / 2632, 2882

2003                  «Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών», (8 σ.), (2 αντίτυπα) / 2469, 2470

[2003 – 2006]    «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών», (4 σ.), (5 αντίτυπα) / 2476, 2477, 2607, 2608, 2609

[2004 – 2006]    «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών», (4 σ.), (2 αντίτυπα) / 2476, 2477

[2000 – 2006]    «Γυναίκα & Ύπαιθρος», (8 σ.), (1 αντίτυπο) / 2622

[2004 – 2007]    «Γενική Γραμματεία Ισότητας: Υπηρεσίες», (4 σ.), (3 αντίτυπα) / 2796, 2797

[2004 – 2007]    «Δράσεις για το 2004 – 2008», (6 σ.), (3 αντίτυπα ελλ. & 2 αγγ.) / 2453, 2453, 2463 / 2793, 2794 (αγγ.)

[2004 – 2007]    «Γενική Γραμματεία Ισότητας: δράσεις για το 2004 – 2008», (6 σ.), (1 αντίτυπο ) /  2458

[2004 – 2007]    «Το εμπόριο ανθρώπων είναι έγκλημα: Αποκάλυψέ το», (4 σ.), (2 αντίτυπα ελλ., 2 αγγ., 2 αλβ., 2 ρωσ.) / 2798, 2799, /2802, 2803 (αγγ.) / 2800, 2801 (αλβ.) / 2824, 2805 (ρωσ.)

[2004-2007]      «Equality on Labour: …reinforcing the competitive advantages of all companies = Ισότητα στον εργασιακό χώρο για την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε επιχείρησης», (8 σ.), (2 αντίτυπα) / 2785, 2786, 3083

[2004-2008]      «Πρόλογος του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. καθηγητού Προκόπη Παυλόπουλου και της Γεν. Γραμματέως Ισότητας κ. Ευγενία Τσουμάνη: στο εγχειρίδιο εκπαιδευτών/τριών «Επικοινωνιακές δεξιότητες για τις γυναίκες στην πολιτική», (2 σ.), (3 αντίτυπα) / 2631, 2683, 2684

[2004-2008]     «Υπηρεσίες:  Δ/νση Ανάπτυξης & Πληροφόρησης, Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας και Ασφάλισης, Αυτοτελή τμήματα»,(4 σ.), (1 αντίτυπο ελλ. & 2 αγγ.) / 2794, 2795 (αγγ) / 2633

2005                  Πρόσκληση για την έκθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης: «Ταξίδι στον κόσμο» (Κιμσούτζα), (1 σ.), (1 αντίτυπο) / 3329

2005                  «Σπάσε τη σιωπή, ξανάρχισε τη ζωή σου! Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών», (4 σ.), (5 αντίτυπα ελλ., 4 αγγ., 2 αραβ.) / 2454, 2455, 2680, 2681, 2682 / 2456, 2457, 2789, 2790 (αγγ.)  / 2791, 2792 αραβ.

2005                  «Γυναίκες και άνδρες στα κέντρα λήψης αποφάσεων: θέμα ισορροπίας», (8 σ.), (1 αντίτυπο) / 3075

2007                  «Βιβλιοθήκη θεμάτων ισότητας και φύλου», (6 σ.), (1 αντίτυπο) / 3330

2007                  «Απολογισμός έργου 2004 – 2007», (4 σ.), (2 αντίτυπα) / 2868, 2869

2007                  «Άνδρας ή γυναίκα; Καμία διάκριση στην απασχόληση!, (6 σ.), (4 αντίτυπα) / 2870, 2871, 3081, 3082

2007                  «Μονογονεϊκή οικογένεια», (8 σ.), ( 2 αντίτυπα) / 2872, 2873

2007                  «Ίσες ευκαιρίες και ανάπτυξη: Δημιουργία μηχανισμού διευκόλυνσης και υποστήριξης της διαδικασίας ενσωμάτωσης των ίσων ευκαιριών στο περιβάλλον απασχόλησης», (4 σ.), (2 αντίτυπα) / 2783,  2784

[2008]               «Οι γυναίκες στη σύγχρονη επιχείρηση παράγοντας υψηλών επιδόσεων», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3074

[χ.χ.]                  «Υπουργείο Προεδρίας, Γενική Γραμματεία Ισότητας: σύντομο χρονικό της γυναικείας ψήφου και συμμετοχής τηςγυναίκας στα κέντρα λήψης αποφάσεων = Ministry to the Presidency, General Secreteriat for Equality: a brief chronological account of the right of women to vorte and their participation in the decision – making process», (6σ.), (2 αωτίτυπα) / 2525, 2526

[χ.χ]                  «Αντιμετωπίζω την οστεοπόρωση σημαίνει … ζω καλύτερα», (10 σ.), (1 αντίτυπο) / 2874

[χ.χ.]                 «Γυναίκες και αυτοδιοίκηση», (4 σ.), (3 αντίτυπα) / 2478, 2479, 2480

[χ.χ.]                 «Statistical data on the two sexes», (6 σ.), (1 αντίτυπο) / 2645

[χ.χ]                   «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών της στις επιχειρήσεις», (6 σ.), (4 αντίτυπα) / 2460, 2461, 2462, 3251

[χ.χ.]                  «Υπουργείο Προεδρίας: Γενική Γραμματεία Ισότητας», (12 σ.), (2 αντίτυπα) / 3257, 3258

[χ.χ.]                  «Η σιωπή είναι συνενοχή στο έγκλημα της σεξουαλικής εκμετάλ-λευσης και της εμπορίας αλλοδαπών γυναικών», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3266

[χ.χ.]                  Πρόσκληση: «Ημέρα της γυναίκας», (2 σ.), (1 αντίτυπο) / 3266

[χ.χ.]                 «Pictures from Chios», (6 σ.), (1 αντίτυπο) / 3279

[1981 – 1985]   «Πολιτική για της θετικές δράσεις», (17 σ.), (3 αντίτυπα)

 

ΒΙΒ. Βιβλία

[1981 – 1985]    «Σύλληψη και Αντισύλληψη»,(34 σ.), (2 αντίτυπα ελλ.) / 1947,  2614

[1981 – 1985]  «Οικογενειακό Δίκαιο», (51 σ.), (3 αντίτυπα ελλ. & αγγλ.) /1950, 1948

1986                «Τι έγινε στον τομέα της Ισότητας από το 1981 έως σήμερα*» [*1986], (58 σ.), (2 αντίτυπα ελλ. & 1 αγγλ.) / 2505, 2506, 2507 (αγγ.)

[1987]             «Ισότητα στην εκπαίδευση: Παροχή ίσων ευκαιριών σε κορίτσια και αγόρια», (73 σ.), (2 αντίτυπα) / 2688

[1989]             «Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση γυναικών: Κατάλογος επιμορφωτικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας», (90 σ.), (2 αντίτυπα)  / 2689

1991                «Από το Γουτεμβέργιο στο DTP (DESKTOP PUBLISING)» / Γ.Γ.Ι. & Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου  D.T.P.: Συλλογική εργασία των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων στα σεμινάρια τα οποία διοργάνωσε η ΓΓΙ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (237 σ.), (2 αντίτυπα) / 2654, 2655

1994                «Στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία των γυναικών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», (64 σ.), (2 αντίτυπα) / 2527, 2529

1994                «Στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία των γυναικών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», (38 σ.), (1 αντίτυπο) / 2528

1994                «Έκθεση βιβλίου Φραγκφούρτης 1990: Άρθρα από το διεθνή τύπο», (109 σ.), (2 αντίτυπα) / 2649, 2650

«Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης: Μελέτη IV: Η γυναικεία απασχόληση ή εργασία στην Ελλάδα: Κύριες τάσεις και κατευθύνσεις της μεταπολεμικής βιβλιογραφίας» / επιμ. Μαρία Θανοπούλου, ΕΚΚΕ &Γ.Γ.Ι.

1994                «Ισότητα ευκαιριών: Δραστηριότητες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων», (224 σ.), (2 αντίτυπα) / 2678, 2679

1994                «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», (53 σ.), (2 αντίτυπα) / 2542, 2543, 2841      «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: Επιλογές για την Ένωση», (110 σ.), (1 αντίτυπο)

1994                «Ισότητα Ευκαιριών στην Απασχόληση», (110 σ.), (2 αντίτυπα) / 2485, 2486

1995                «Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ: Πεκίνο Σεπτέμβριος 1995», (49 σ.), (1 αντίτυπο) / 2641

1995               «NOW: Δημιουργική απασχόληση παιδιών», (54 σ.), (1 αντίτυπο) / 2637, 2639

2000                «Γυναίκες στην Ελληνική Βουλή 1952 – 2000», (72 σ.), (3 αντίτυπα) / 2487, 2488, 2489

2000                «Ηνωμένα Έθνη: έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης Ο.Η.Ε.», (86 σ.), (2 αντίτυπα) / 2676, 2677

2000                «Έρευνα: αποτύπωση της εικόνας των γυναικείων συνεταιρισμών», [250 σ.], (2 αντίτυπα) / 2412, 2817

2002                «Οδηγός για γυναίκες – αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών», (141 σ.), (1 αντίτυπο) / 2693

2002               «Οικογενειακό Δίκαιο», (51 σ.), (3 αντίτυπα ελλ. & αγγλ.) /2503, 2504

2003                «Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο της προόδου στον αγώνα εναντίον της βίας κατά των γυναικών», (82 σ.), (2 αντίτυπα) / 2638

2005                «Οδηγός επιμόρφωσης των εργασιακών συμβούλων Κ.Π.Α.», (39 σ.), (3 αντίτυπα) / 2450, 2451

2005                 «Ενδοοικογενειακή βία : Τέλος στη βία», (53 σ.), (2 αντίτυπα) / 2459, 2816

2006                «Εθνικό σχέδιο δράσης», (53 σ.), (5 αντ. ελλ &  αγγ.) / 2876, 2877, 2878 / 2879, 2880, 2881 (αγγ.)

 

Πρακτικά Συνεδρίων

1987              Συνέδριο με θέμα: «Ισότητα και Εκπαίδευση»: 2 έως και 5 Μάη, Θεσσαλονίκη (Πρακτικά) (238 σ.) / 2690

1995               Forum πρακτικά Απόδημων Ελληνίδων (128 σ.) (1 αντίτυπο) / 2698

2002                Πρακτικά ημερίδας «Γυναίκες και αυτοδιοίκηση (35 σ.) (2 αντίτυπα) / 2465, 2464

2003              Πρόγραμμα εργασιών Ευρωπαϊκής Συνάντησης Εμπειρογνωμόνων: Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της παράνομης διακίνησης γυναικών . 30-31/5/2003 (35 σ.), ( 2 αντίτυπα) / 2648, 2635

2007              Proceedings: «Action against trafficking in human beings», (68 σ.), (3 αντίτυπα) / 2921, 2922, 2923

 

Εθνικές Εκθέσεις

1985                «National Report of Hellas», (125 σ.), (1 αντίτυπο) / 2699

1985                 «Greek Statement: Women’s conference for the decade 1975 – 1985 UNO, Nairobi 1985», (21 σ.), (2 αντίτυπα αγγ.) / 2508, 2509 (αγγ.)

1986                «Πρώτη Έκθεση της Ελλάδος προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών (CEDAW), Νοέμβριος 1986», (176 σ.), (1 αντίτυπο) / 2700

1995                «Εθνική Έκθεση της Ελλάδας: Η κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα για τη 10ετία 1984 – 1994», (102 σ.), (1 αντίτυπο) / 3331

1996                «National Report of Greece: to the UN Commision for the Elimination of all forms of Discrimination against women», (174 σ.), (2 αντίτυπα) / 2493, 2494

1999                «Εθνική Έκθεση της Ελλάδας για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις γυναίκες, Ιούνιος 1999», (129 σ.), (4 αντίτυπα) / 2282, 2490 / 2491, 2492 (αγγ.)

2000                «4η & 5η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας: περίοδος 1994 – 2000», (205 σ.) (2 αντίτυπα ελλ. & 2 αγγ.) / 2496, 3333 (ελλ.) / 2495, 3332 (αγγ.)

2005                «6η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας: περίοδος 2001 – 2004», (211 σ.), (1 αντίτυπο) / 3334

 

Μικροέντυπα

1985                Πρόσκληση διεθνούς συνάντησης με θέμα «Γυναίκα και Μέσα Ενημέρωσης», (κάρτα), (1 αντίτυπο) / 3324

1986               Πρόσκληση έναρξης του συνεδρίου με θέμα: «Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση», (κάρτα), (2 αντίτυπα) / 3318, 3319

1986                Πρόσκληση δεξίωσης για το άνοιγμα εργασιών με θέμα: «Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση», (κάρτα), (2 αντίτυπα, δίγλωσσο) / 3322, 3323

1987                Πρόσκληση της έκθεσης Γλυπτικής και Μικρογλυπτικής, (κάρτα), (2 αντίτυπα) / 3316, 3317

1988                Πρόσκληση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας: Πολιτική συμπεριφορά των γυναικών», (κάρτα), (2 αντίτυπα) / 3313, 3314

1989                Πρόσκληση για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τη «Γραμμή Ισότητας», (κάρτα), (1 αντίτυπο) / 3315

1991                «Διημερίδα: Νέες κοινοτικές εξελίξεις. 3ο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Ε. Ο. Κ . για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών (1991 – 1995), Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1991, (αυτοκόλλητο) (2 αντίτυπα) / 3276, 3277

[1994]              Πρόσκληση του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Εκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών», (1 κάρτα), (3 αντίτυπο) / 1930

[1994]              Πρόσκληση έναρξης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, (κάρτα), (1 αντίτυπο) / 3320

1994                 Πρόσκληση για την έναρξη εργασιών του Συνεδρίου με θέμα: «Ισότητα ευκαιριών και Τοπική Αυτοδιοίκηση», (κάρτα), (1 αντίτυπο) / 3299

1995                Ευχετήρια Χριστουγεννιάτικη Κάρτα, (2 αντίτυπα) / 3300, 3301

1997                Πρόσκληση της Ημερίδας με θέμα: Κοινωνικός διάλογος – η γυναικεία διάσταση» μαζί με το φάκελο,  (κάρτα), (1 αντίτυπο) / 3304, 3305, 3321

2000                Πρόσκληση της Πανελλαδικής Συνάντησης των Γυναικείων Συνεταιρισμών με θέμα: «Νέες πολιτικές ανάπτυξης και προώθησης των γυναικείων συνεταιρισμών», (κάρτα), (1 αντίτυπο) / 3306

2002                Πρόσκληση: «Μία δυνατή σχέση αρχίζει από τον Οκτώβριο, ζήστε την», (1 κάρτα), (1 αντίτυπο) / 2002

2002                 «Κι όμως, μπορείς να ζεις ελεύθερη από το φόβο της βίας», (12 σ.), (2 αντίτυπα) / 2647, 3325

2002                «8 Μαρτίου 2002», (καρτ ποστάλ), (2 αντίτυπα) / 3302, 3303

2003                «Στηρίζουμε την Οικογένεια», (8 σ.), (4 αντίτυπα) / 2616

[2006]              «Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου: Ιστορικό Αρχείο», (1 κάρτα), (3 αντίτυπα ελλ.& αγγ.) / 2806, 2807, 2808 / 2809, 2010, 2811 (αγγ.)

[2007]              «Ίσα δικαιώματα στην εργασία», (4 σ.), (4 αντίτυπα) / 2615, 3326

[2007]              «Σχέδια δράσης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών», (8 σ.), (3 αντίτυπα) / 2471, 2472, 2787, 2788

[χ.χ.]                «Οι γυναίκες ένα δυνατό χαρτί για την Ευρώπη, η Ευρώπη ένα δυνατό χαρτί για τις γυναίκες», (αυτοκόλλητο), (1 αντίτυπο) / 3283 – 3296

[χ.χ.]               «Χαρούμενες γιορτές και πολλές πολλές θερμές ευχές για μια χρονιά με ειρήνη και ισότητα «Συμβούλιο ισότητας των δύο φύλων», (κάρτα), (13 αντίτυπα) / 3284

[χ.χ.]               Πρόσκληση για τα εγκαίνια της πρώτης κρατικής ειδικής βιβλιοθήκης για γυναικεία θέματα, (κάρτα), (7 αντίτυπα) /3297, 3307 – 3312

[χ.χ.]               «Πες μου το φύλο σου, να σου πω την αμοιβή σου», (κάρτα), (1 αντίτυπο) / 3298

 

ΠΕ. Περιοδικά

  • 1985 – 1989      Περιοδικό «Ισότητα και Φύλο» (Όλα τα τεύχη που έχουν εκδοθεί, σε 2 αντίτυπα)
  • Περιοδικό «Ισότητα: Μηνιαία έκδοση της Γ.Γ.Ι.», τεύχος 1ο (Μάρτιος 94) , (2 αντίτυπα)
  • 1995 – 1998      Βιβλιοθήκη: Νέα αποκτήματα, τεύχος 1 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 1994), τεύχος 2-3 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1995), 4 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1996), τεύχος 5-6 (Ιανουάριος 1997 – Δεκέμβριος 1998)

 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

2002  «Εγώ με το Δήμο: Γυναίκες και Αυτοδιοίκηση». Περιλαμβάνονται slides, έντυπα, CD

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία